Doradztwo w zakresie ochrony marki oraz własności intelektualnej i przemysłowej przedsiębiorstwa

Parametry usługi
5500 - 56362

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 1 do 12

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis usługi
Celem usługi jest zapewnienie profesjonalnej i fachowej pomocy prawnej oraz doradztwa w sprawach własności przemysłowej przedsiębiorstwa w trybie krajowym przed UPRP oraz międzynarodowym przed EUIPO, WIPO i EPO.

W zakres usługi wchodzą:

1. Znaki towarowe:
Etap opracowania:
• Przeprowadzenie wstępnego audytu, analiza, identyfikacja oraz kwalifikacja przedmiotowa wartości przedsiębiorstwa do uzyskania szczególnej ochrony prawnej, wraz z oszacowaniem potencjalnych kosztów usługi;
• Badania zdolności rejestracyjnej znaków towarowych;
• Analiza dokumentacji związanej z wartościami przedsiębiorstwa, mającymi podlegać ochronie, pod kątem jej poprawności w związku z wymaganiami ustawowymi; ewentualne uzupełnieni braków bądź nieścisłości;
• Przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej znaków towarowych w trybie krajowym do UPRP, wspólnotowym do EUIPO lub zagranicznym do WIPO;
• W zależności od sytuacji – wskazanie alternatywnych opcji ochrony wartości przedsiębiorstwa.
Etap wdrożenia
• Dokonanie zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie lub Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
• Produktem usługi jest przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej znaku towarowego i dokonanie zgłoszenia w odpowiednim Urzędzie Patentowym.

2. Wzory przemysłowe:
Etap opracowania:
• Przeprowadzenie wstępnego audytu, analiza, identyfikacja oraz kwalifikacja przedmiotowa wartości przedsiębiorstwa do uzyskania szczególnej ochrony prawnej, wraz z oszacowaniem potencjalnych kosztów usługi;
• Badania zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych;
• Analiza dokumentacji związanej z wartościami przedsiębiorstwa, mającymi podlegać ochronie, pod kątem jej poprawności w związku z wymaganiami ustawowymi; ewentualne uzupełnieni braków bądź nieścisłości;
• Przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wzorów przemysłowych w trybie krajowym do UPRP, wspólnotowym do EUIPO lub zagranicznym do WIPO;
• W zależności od sytuacji – wskazanie alternatywnych opcji ochrony wartości przedsiębiorstwa.

Etap wdrożenia:
• Dokonanie zgłoszenia wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie lub Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
• Produktem usługi jest przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej znaku towarowego i dokonanie zgłoszenia w odpowiednim Urzędzie Patentowym.

3. Wzory użytkowe i wynalazki:
Etap opracowania:
• Przeprowadzenie wstępnego audytu, analiza, identyfikacja oraz kwalifikacja przedmiotowa wartości przedsiębiorstwa do uzyskania szczególnej ochrony prawnej, wraz z oszacowaniem potencjalnych kosztów usługi;
• Ocena specyfiki wartości przedsiębiorstwa mających podlegać ochronie, pod kątem przesłanek ustawowych; w szczególności ich stosunek do obecnego stanu techniki, szacowany poziom wynalazczy oraz możliwości praktycznego zastosowania;
• Badania zdolności i czystości patentowej;
• Analiza dokumentacji związanej z wartościami przedsiębiorstwa, mającymi podlegać ochronie, pod kątem jej poprawności w związku z wymaganiami ustawowymi; ewentualne uzupełnieni braków bądź nieścisłości;
• Przygotowanie opisu patentowego oraz dopełnienie formalności niezbędnych do uzyskania patentu, prawa ochronnego bądź prawa rejestracji;
• Przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej patentów/wzorów użytkowych w trybie krajowym do UP RP i/lub zagranicznym do WIPO (procedura PCT/EPO);
• W zależności od sytuacji – wskazanie alternatywnych opcji ochrony wartości przedsiębiorstwa.
Etap wdrożenia:
• Dokonanie zgłoszenia patentu/wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie i/lub w trybie zagranicznym do WIPO (procedura PCT/EPO);.
• Produktem usługi jest przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej patentu/znaku użytkowego i dokonanie zgłoszenia w odpowiednim Urzędzie Patentowym.

Wnioskodawca wyraźnie zaznacza iż przedmiotowa usługa: „Doradztwo w zakresie ochrony marki oraz własności intelektualnej i przemysłowej przedsiębiorstwa” nie obejmuje zakupu/sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwał
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Wartością dodaną dla sektora MSP na Podkarpaciu będzie:


- Firmy korzystając z usługi zyskają narzędzie do walki z nieuczciwą konkurencją.
- Dzięki skorzystaniu z usługi firmom łatwiej będzie dochodzić roszczeń od naruszyciela ich dóbr.
- Zwiększeniu ulegnie dostępność usług związanych z ochroną marki, wzorów użytkowych i przemysłowych czy ochroną patentową poprzez zlikwidowanie bariery kosztowej.
- Upowszechnienie ochrony marki jako narzędzia podwyższającego konkurencyjność podkarpackich firm.
- Wzrost znaczenia przewagi konkurencyjnej wynikającej z ochrony marki unikalnych produktów i technologii.
- Zwiększenie świadomości znaczenia ochrony marki jako elementu budowania przewagi konkurencyjnej.
- Zwiększenie świadomości znaczenia ochrony marki jako formy zabezpieczenia interesów firmy.
- Dzięki skorzystaniu z usługi, przedsiębiorcy będą mogli bezpiecznie budować sieć franczyzową oraz będą mieć kontrolę nad oddziałami i partnerami firmy.
- Przedsiębiorstwa po skorzystaniu z usługi zyskają możliwość zarabiania na sprzedaży licencji.
- Po dokonaniu rejestracji marki Przedsiębiorcy zyskają możliwość jej odsprzedaży.
- Zarejestrowany znak może stanowić zabezpieczenie kredytu.
- Zastrzeżenie marki firmy pomaga w przypadku kłopotów finansowych gdyż stanowi dobro o określonej wartości i może stanowić formę zabezpieczenia.
- Informacja o zarejestrowanym znaku towarowym jest publikowana w oficjalnych rejestrach urzędowych.
- Dzięki skorzystaniu z usługi Przedsiębiorca zyskuje możliwość optymalizacji podatkowej.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
EDUMARATHON SP. Z O.O.

8133746027

Słowackiego 24/23, Rzeszów 35-060

Działalność gospodarcza EDUMRATHON Sp. z o.o. na rynku rozpoczęła się w 2017 roku. Spółka jest podmiotem nowo powstałym, ale w swojej działalności nawiązuje do powołanej w 2008 r. pod tą samą ...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.