Ekstrakcja i analiza danych dostępnych offline oraz online.

Parametry usługi
44280 - 132840

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 0

od 1 do 2

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

6

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

2

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis etapu opracowania
Usługa ekstrakcji danych pomaga wyodrębnić dane z ogromnych zasobów danych dostępnych online lub z wewnętrznych źródeł, po to aby można je było użyć z korzyścią dla firmy.

Dane mogą być wykorzystywane do różnych celów, od zwiększania sprzedaży, monitorowania cen towarów i usług, pozycjonowania produktów i usług na rynku, do uzyskania informacji na temat dostępności informacji o produkcie, informacji na temat duplikacji treści w Internecie oraz innych danych, które są potrzebne do przeprowadzenia analizy w celach zwiększenia sprzedaży i optymalizacji publikacji informacji w Internecie.
 
Usługa będzie przeprowadzona w następujących krokach :
 
Krok 1: Zidentyfikowanie i sklasyfikowanie źródła danych.

Przed zebraniem danych identyfikujemy źródła danych. Następnie źródła klasyfikujemy w taki sposób, aby można je było zorganizować i efektywnie wykorzystać. 
- IDENTYFIKACJA źródła danych
- KLASYFIKACJA źródła danych
Określenie źródła danych jako wewnętrzne lub zewnętrzne. 
Wewnętrzne źródła danych źródła danych z zasobów firmy  mogących być rzeczywistymi bazami danych lub magazynami danych, serwisami www, blogami, dokumentami wewnętrznymi, plikami, wiadomościami e-mail, narzędziami do współpracy, takimi jak narzędzia CRM.
Zewnętrzne źródła danych strony internetowe, serwisy aukcyjne, sklepy internetowe, fora, blogi , konta społecznościowe w większości są publicznie dostępne w sieci internetowej.
Źródła autorytatywne są głównymi źródłami danych - zazwyczaj tam, gdzie pochodzą dane, a dane są wystarczająco czyste, można na nich polegać jako wiarygodne źródło. 
Źródła dodatkowe danych zwiększają dane i dostarczają dodatkowych punktów danych do autorytatywnych źródeł. 
 
Krok 2: Ocena jakości danych 

Jakość danych ma kluczowe znaczenie dla wykorzystania danych. Dane słabej jakości nie mają większego znaczenia niż analiza eksploracyjna. Do oceny danych można wykorzystać różne proste lub złożone techniki. 
- Pobranie próbki danych do analizy pod kątem jakości.
- Analiza pobranych danych pod kątem przydatności do użycia
 
Krok 3: Sprawdzanie wiarygodności danych 

- Sprawdzanie próbnych pobranych danych pod kątem wiarygodności
 
Wiarygodność danych sama w sobie ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza jeśli na początku jest niewiele źródeł danych. Jeśli istnieje tylko jedno źródło danych, a dane mają z reguły błędy lub częste błędy próbujące zbudować użyteczną usługę na szczycie takich danych, nie będą korzystne. 
 
Krok 4: Stworzenie procesu ekstrakcji wyodrębnienia danych 
 
Podetapy :
1.       Zaplanowanie całego procesu usługi
2.       Identyfikacja obszarów, które można zautomatyzować 
3.     Identyfikacja narzędzia, które pomorze zarządzać procesem
4.     Identyfikacja ręcznych procesów, które należy wykonać
5.     Określenie miejsca docelowego danych 
6.     Identyfikacja i budowa transformacji danych 
7.     Test poszczególnych kroków
8.     Wdrożenie całego procesu
 
Krok 5 Zebranie danych, analiza i przesłanie wyników do użycia,

Korzystanie z danych:
- Optymalizacja bazy danych
- Analiza danych pod kątem wcześniej zdefiniowanego procesu ekstrakcji
- Eksport danych do docelowych baz danych, innych

Krok 6: Wdrożenie innowacji marketingowej na podstawie uzyskanych danych analitycznych.


Po realizacji usługi MŚP otrzyma analizę danych w formie raportu w postaci elektronicznej przesłanej na adres e-mail odbiorcy usługi . Format przesłanych danych zostanie przesłany w postaci pliku *xls.


Zgłaszana usługa nie uwzględnia kosztów zakupu wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych. Realizacja usługi dla MŚP nie wymaga zakupu i instalacji odrębnego oprogramowania oraz zakupu komputerów i innych urządzeń peryferyjnych. Usługa będzie realizowana z wykorzystaniem zasobów usługodawcy.
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ciągu 18 miesięcy po zakończeniu etapu opracowania na podstawie zatwierdzonego Planu Wdrożenia Usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP

Korzyści wynikające z realizacji usługi ekstrakcji danych, w sektorze MŚP, to m.in. wdrożenie innowacji marketingowej w przedsiębiorstwie.

Wprowadzenie zmian w metodzie promocji i dystrybucji produktu, zmian w kształtowaniu cen sprzedaży towarów i usług, poprzez:

- optymalizację i dostosowanie oferty swoich towarów lub usług do rynku,
- wyeliminowanie niedopuszczalnych praktyk zaniżania cen sprzedaży własnych usług lub towarów pojawiających się na rynku, w szczególności w Internecie,
- optymalizacja publikowanych treści oraz wyeliminowanie duplikacji danych pod kątem pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowych,
- dostosowanie publikowanych treści w Internecie do panujących trendów.

Uzyskanie informacji na temat cen towarów i usług:
Aby podejmować korzystne decyzje cenowe, kluczowy jest dostęp do aktualnego, wiarygodnego źródła danych wysokiej jakości.
Monitorowanie produktów na dużą skalę za pomocą danych zeskanowanych w sieci daje firmom możliwość kontrolowania pulsu całego rynku, ułatwiając dynamiczne ustalanie cen, optymalizację przychodów i zapewnienie, że są one zawsze o krok przed strategiami pozycjonowania produktów konkurencji.
Poprzez analizę cen i danych o produktach, firmy będą mogły na temat swoich produktów i usług podejmować decyzje o zmianie polityki cenowej.


Wdrożenie innowacji marketingowej spowoduje lepsze zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb klientów , otwarcie nowych rynków, zmiana pozycji i wizerunku produktu, nowa metoda kształtowania cen to wszystko przełoży się bezpośrednio na wyniki finansowe firm, doprowadzając do wzrostu wartości sprzedaży .Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
INTERNET CODE Sp. z o.o.

8133784476

św. Rocha 4a, Rzeszów 35-330

Firma prowadzi działalność w zakresie programowania aplikacji internetowych, zaawansowanych platform sprzedażowych. Zajmujemy się marketingiem internetowym, analizą danych, wyszukiwaniem danych, obsłu...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.