Rozwój rentowej sprzedaży poprzez optymalizację pracy działu handlowego oraz system motywacyjny MBO wspierający realizację planów i strategii sprzedaży firmy

Parametry usługi
61500 - 147600

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 0

od 2 do 6

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

3

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

0

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis etapu opracowania
Usługa będzie polegała na przeprowadzeniu analizy oraz doradztwie w zakresie rozwoju rentowej sprzedaży poprzez optymalizację pracy działu handlowego oraz system motywacyjny MBO wspierający realizację planów i strategii sprzedaży firmy. Zakres usługi doradczej:
1.Optymalizacja pracy działu sprzedaży
•Budowa procesów sprzedaży, dopasowanie pracowników do procesu
•Ustalenie wielkości działu i ról poszczególnych pracowników, ustalenie priorytetów w obszarze rozwoju sił sprzedaży oraz zdefiniowanie wpływu poszczególnych działań na realizację celów
•Zdefiniowanie docelowych grup klientów
•Dokonanie charakterystyki klientów oraz decydentów, opracowanie argumentacji sprzedażowej oraz skuteczne niwelowanie wszystkich obiekcji
•Dostarczenie zespołowi wyselekcjonowanej wiedzy i umiejętności, które wspierają efektywność realizacji wypracowanych procesów sprzedaży
2.Efektywne planowanie sprzedaży
•Wizja i strategia w planowaniu sprzedaży
•Analiza dla przygotowania efektywnego planu
•Przygotowanie planu sprzedaży – etapy, elementy przygotowania budżetu
•Komunikacja w górę i w dół – wybór metody – znaczenie wyboru dla procesu przygotowywania planu sprzedaży/budżet
•Zagrożenia uproszczeń i statystyk w procesie estymacji i planowania
•Odpowiedzialność za podane liczby
•Interpretacja danych zawartych w raportach sprzedażowych
•Incremantal. analiza wydatków poniesionych w związku z realizacją planu/budżetu
•Zarządzanie – wyznaczanie zadań i delegowanie w ramach budżetu i planu sprzedaży oraz monitoring rozliczeń
•Wpływanie na klienta w celu osiągnięcia zamierzonych korzyści finansowych
•Realizacja planu sprzedaży
3.Strategia realizacji planu sprzedażowego
•Analiza obecnej sytuacji przedsiębiorstwa
•Wyznaczenie jasno zdefiniowanych i mierzalnych celów sprzedażowych
•Określenie założeń strategii sprzedażowej
•Sposób monitorowania realizacji wyznaczonego planu sprzedażowego
4.Sposoby motywowania zespołu sprzedażowego- usługa doradcza z zakresu:
• Skutecznego motywowania jako klucza do efektywności
• Definiowania pełnionej roli przez pracownik w firmie
• Skutecznego rozpoznawania spadku motywacji u pracowników
• Odpowiedniego i skutecznego motywowania zespołu
• Sposobu budowania zaangażowania pracownika
• Skutecznych metod motywowania pracowników
• Skutecznego sposobu wpływania na wzrost zaangażowania i odpowiedzialności pracownika
• Budowania technik motywacji do pracy
• Efektywności przeprowadzenia rozmowy motywującej
• Zarządzania kompetencjami w Firmie – efektywne planowanie szkoleń
• Skutecznych i sprawdzonych narzędzi zarządzania wspomagających działanie systemu motywacyjnego
• Sposobu wypracowania nowoczesnego systemu premiowo – motywacyjnego – MBO
5.Nadzór sprzedaży
6.Mistrz sprzedaży – doradztwo z zakresu skutecznej i rentownej sprzedaży:
• Doradztwo jak skutecznie sprzedawać
• Doradztwo jak osiągać satysfakcjonujące wyniki sprzedażowe
• Doradztwo jak budować relacje, by wykreować status Partnera, a nie jedynie dostawcy
• Doradztwo z zakresu skutecznej negocjacji swojej ceny
• Doradztwo z zakresu skutecznego zbijania obiekcji klientów
• Doradztwo skutecznego domknięcia sprzedaży
• Doradztwo z zakresu skutecznych metod wpływania na decyzje Klienta.

Do produktów jakie otrzyma przedsiębiorstwo w wyniku realizacji usługi należą: opracowany raport wskazujący na kierunki rozwoju, wdrożenie usprawnień, uefektywnienie procesów sprzedażowych i około sprzedażowych, unowocześnienie i uwspółcześnienie strategii oraz profilu przedsiębiorstwa, jak również organizacja działu sprzedaży, budowa bazy klientów i procesów sprzedaży, wyznaczenie celów do realizacji. Efektem usługi jest wdrożenie, czyli rozwój rentowej sprzedaży poprzez optymalizację pracy działu handlowego oraz system motywacyjny MBO wspierający realizację planów i strategii sprzedaży firmy.
Proponowana usługa jest usługą doradczą i nie polega na sprzedaży środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych oraz nie została wpisana do Bazy Usług Rozwojowych.
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ciągu 18 miesięcy po zakończeniu etapu opracowania na podstawie zatwierdzonego Planu Wdrożenia Usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Usługa rozwojowa ma za zadanie wskazanie sposobu prawidłowego i świadomego zarządzania działem sprzedaży. Przedsiębiorstwa z sektora MSP będą budować skuteczne zespoły sprzedażowe, dowiedzą się jak zwiększać rentowną sprzedaż przez dobre ułożenie i wykorzystanie potencjału zasobów firmy. Managerowie będą mogli świadomie kreować politykę cenowo-rabatową dopasowaną do potrzeb oraz strategii rozwoju firmy. Przedsiębiorstwa zaczną skutecznie planować sprzedaży, co będzie miało wpływ na skuteczniejsze zarządzanie biznesem, wzrost motywacji zespołu sprzedażowego i wzrost biznesu. Dodatkowymi korzyściami dla przedsiębiorstw z sektora MSP są:
•Poznanie i otrzymanie scenariuszy socjotechnicznych wpływania na klientów
•Prawidłowe planowanie działań i zarządzanie kontaktami
•Przedsiębiorstwo nauczy się lepiej rozpoznawać potrzeby klientów
•Uzyska narzędzia doprowadzenia rozmów i prezentacji handlowych
•Nauczy się lepiej konstruować ofertę handlową
•Zwiększy efektywność działań handlowych oraz motywację uczestników procesu sprzedaży
•Dowie się jak zbijać obiekcje i zastrzeżenia klientów oraz reagowania na stres
•Pozna modele budowania relacji z klientem
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
FiM Consulting Sp. z o.o.

5272329484

ul. Jana Szymczaka 5C, Warszawa 01-227

FiM Consulting Sp. z o.o. jest polską firmą szkoleniową, doradczą i informatyczną, która zrealizowała setki projektów w trakcie swojej działalności (od 1993 roku). Od ponad 20 lat pomagamy polskim spó...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.