Kompleksowe działania w zakresie strategii pozycjonowania marki w świadomości odbiorców poprzedzone audytem obecnej sytuacji marki, opracowania i wdrożenia działań mających na celu pozyskanie, utrzymanie i odzyskanie klientów

Parametry usługi
40000 - 120000

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 3 do 12

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis usługi
Przewaga marki na rynku, w którego obszarze świadczy usługi lub dystrybuuje swoje produkty, wynika z pozycjonowania jej w świadomości odbiorców. Podstawą do działań pozycjonowania marki jest opracowanie i wdrożenie strategii marki, czyli niematerialnej idei, do której będą odwoływać się wszelkie komunikaty wychodzące od marki. Na podstawie strategii marki ustalane są kolejne działania.

Kompleksowa usługa budowania strategii składa się z kilku etapów.
1. Audyt obecnej strategii marki obejmuje analizę misji, wizji i wartości wyznawanych przez markę, oferty produktowej i usługowej, działań podjętych w zakresie komunikacji z otoczeniem biznesowym oraz odbiorcami produktów lub usług, efektywność działań w stosowanych dotychczas kanałach komunikacji, grupy docelowej oraz konkurencji. W czasie audytu określane są mocne i słabe strony działalności marki, a także definiowane są szanse na rozwój marki oraz zagrożenia, które mogą powstrzymać jej rozwój. W czasie audytu ewaluacji poddawana jest obecność firmy w wyszukiwarce Google i Mapach Google. Szczegółowo analizowana jest obecność marki w social mediach [Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn itp.], a zatem estetyka grafik, zdjęć, treści, poprawność przekazywanych danych i wprowadzanych informacji, linkowanie pomiędzy źródłami z przekierowaniem na cel itd.

2. Opracowanie działań mających na celu pozyskanie, utrzymanie i odzyskanie klienta rozpoczyna się od określenia tego, jakie ma być znaczenie marki, jakie cechy powinny dominować w przekazach i w jaki sposób marka ma być pozycjonowana w świadomości odbiorców produktów i usług. Jest to etap projektowania wyobrażenia o marce.

3. Na podstawie zebranych wcześniej informacji określany jest segment rynku, na którym będzie działać marka, a także target group [określenie insightów], wzorców zakupu, sposobów postrzegania korzyści z zakupu, poziom wiedzy o produkcie, oczekiwania wobec produktów. W tym miejscu jednoznacznie określane są cele ogólne i szczegółowe, które marka chce osiągnąć. Cele dopasowane są do obecnych i przyszłych możliwości marki.

4. Opracowanie planu marketingowego wiąże się z określeniem, którymi kanałami komunikacji marka chce dotrzeć do odbiorców, w jaki sposób i z jaką częstotliwością. Jest to moment, w którym marka, na podstawie zebranych wcześniej informacji, musi maksymalnie doprecyzować swoje działania, na przykład jakiego rodzaju content trafi do mediów społecznościowych, a jakie treści będą komunikowane w przestrzeni offline. Efektem tego etapu jest powstanie spójnego i usystematyzowanego harmonogramu, który ma wspomóc realizację wyznaczonych celów.
Plan wdrożenia zostanie zaprezentowany i przekazany odbiorcy do zatwierdzenia na etapie zakończenia opracowania planu marketingowego, przed wdrożeniem strategii pozycjonowania marki.

5. Wdrażanie strategii pozycjonowania marki w świadomości odbiorców produktów i usług odbywa się poprzez systematyczną realizację przyjętego harmonogramu, jego weryfikację w odniesieniu do wyznaczonych celów. Działania są na bieżąco raportowane.

Działania realizowane są etapami, co pozwala na lepsze dopasowanie do potrzeb i możliwości klienta. Usługa kończy się raportem pokazującym stan wyjściowy, wprowadzone zmiany oraz efekty tych zmian.

Odbiorca otrzyma produkty w postaci:
- Dokumentu w formie elektronicznej przesłanego odbiorcy usługi na wskazany przez niego adres e-mail oraz drukowanej z wynikiem audytu obecnych działań zawierającego wyniki badań, wnioski oraz sugestie co do dalszych działań dotyczących strategii;
- Planu działania obejmującego kolejne kroki w zakresie promocji wraz z dokładnym opisem;
- Wdrożenia działania dotyczącego pozycjonowania marki i obejmującego konfigurację produktu/usługi.

Realizacja przedmiotowej usługi nie obejmuje sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych.

Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
* W celu opracowania strategii marki służącej pozycjonowaniu marki przeprowadzany jest jej audyt. Dostarcza on informacji o słabych stronach, które należy wyeliminować. To z kolei przekłada się na zwiększenie atrakcyjności przedsiębiorstwa w oczach potencjalnych odbiorców produktów i usług.
* Strategia marki integruje działania biznesowe wykonywane przez przedsiębiorstwo ze strategią biznesową. Dzięki wdrożeniu strategii marki przedsiębiorstwo zyskuje silniejszą pozycję w otoczeniu biznesowym, a przez to jest bardziej konkurencyjne.
* Poprzez konsekwentne zarządzanie marką według przyjętej strategii, przedsiębiorstwo może z łatwością odpowiadać na potrzeby otoczenia i reagować na zachodzące w jego najbliższym otoczeniu zmiany.
* Zarządzanie marką i pozycjonowanie jej w świadomości odbiorców na podstawie przyjętej strategii pozwala zachować spójność w działaniu i systematyczną realizację celów. Realizacja strategii marki jest obszarem współpracy między działami, co wpływa na rozwój pozytywnych relacji wewnątrz firmy.
* Opracowanie i wdrożenie spójnej strategii marki wpływa pozytywnie na wyniki finansowe poprzez skoncentrowanie się na wybranych rynkach i grupie docelowej.
* Systematyczna realizacja strategii marki pozwala wyróżniać się na tle konkurencji, ponieważ przedsiębiorstwo działa bardziej efektywnie.
* Przedsiębiorstwo, działając na podstawie przyjętej strategii marki, podejmuje działania marketingowe i wysyła komunikaty reklamowe, w których marka jest prezentowana jako lider rynku.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Agencja Interaktywna InteractiveVision Mariusz Trzeciak

5170138177

Jasionka 563, Jasionka 36-002

Agencja Interaktywna InteractiveVision to firma, która na rynku usług marketingowych i reklamowych działa od dekady. Wśród klientów marki znajdują się przede wszystkim przedsiębiorstwa z terenów...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.