Usługa rozwojowa w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wprowadzenia nowego produktu/usługi na rynek lokalny/regionalny/krajowy

Parametry usługi
26 568 - 74 723

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 1

od 1 do 3

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

90%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

0

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

0

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis etapu opracowania
Szczegółowy opis usługi:

Usługa będzie zawierała następujące elementy:

1)Analiza optymalnych rynków działalności dla branży, w której działa Zleceniodawca;
2)Identyfikacja optymalnych rynków działalności w aspekcie uwarunkowań branżowych oraz zdolności do podjęcia walki konkurencyjnej Zleceniodawcy;
3)Zbadanie aktualnej oferty produktowej/usługowej Zleceniodawcy w kontekście dywersyfikacji na wybranych rynkach docelowych;
4)Zbadanie najważniejszych aspektów funkcjonalnych Zleceniodawcy w kontekście dywersyfikacji na wybranych rynkach docelowych wraz z identyfikacją wąskich gardeł, problemów oraz elementów wymagających zmian;
5)Zaproponowanie rozwiązań istniejących problemów w kontekście dywersyfikacji na wybrane rynki;
6)Porównanie aktualnej oferty Zleceniodawcy do oferty innych podmiotów działających w branży na wybranym rynku i stanowiących główną konkurencję;
7)Identyfikacja obszarów rozwoju oferty w oparciu o posiadane zasoby, możliwe do pozyskania zasoby, cechy produktów/usług oferowanych przez podmioty konkurencyjne w aspekcie planowanej dywersyfikacji;
8)Zbadanie zapotrzebowania zgłaszanego przez potencjalnych klientów na rynku docelowym;
9)Przedstawienie rekomendacji działań dla rozwoju działalności Zleceniodawcy poprzez dywersyfikację;
10)Opracowanie aspektów marketingowych i promocyjnych wprowadzenia usług/produktów na rynek docelowy;
11)Doradztwo w zakresie doboru partnerów;
12)Doradztwo w zakresie organizacji spotkań biznesowych;
13)Opracowanie raportu podsumowującego zawierającego rezultaty zrealizowanej usługi.

Element wdrożenia będzie polegał na opracowaniu Planu Wdrożenia Zaleceń Audytu. Plan ten będzie zawierał:

1.Ścieżka działań z wytyczeniem konkretnych punktów realizacji
2.Harmonogram
3.Budżet
4.Opis ryzyk wdrożenia
Rezultatem zrealizowanej usługi oraz efektem mierzalnym będzie raport zawierający rezultaty zrealizowanej usługi oraz Planu Wdrożenia Zaleceń Audytu.
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Przedsiębiorstwa z sektora MSP, które skorzystają z naszej usługi będą mogły rozwinąć swoją działalność poprzez dywersyfikację na rynek lokalny/regionalny lub krajowy. Usługa zapewni:

-wsparcie na etapie planowanej dywersyfikacji, w tym: planu wejścia na nowe rynki, optymalnych kierunków dywersyfikacji dla branży, w której działa Zleceniodawca, w tym także w aspekcie uwarunkowań branżowych oraz zdolności do podjęcia walki konkurencyjnej;
-ocenę aktualnej oferty produktowej/usługowej Zleceniodawcy, najważniejszych aspektów funkcjonalnych Zleceniodawcy wraz z identyfikacją wąskich gardeł, problemów oraz elementów wymagających zmian wraz z propozycją rozwiązań istniejących problemów w kontekście dywersyfikacji na wybrane rynki działalności eksportowej;
-porównanie oferty Zleceniodawcy do oferty do oferty potencjalnej konkurencji;
-wiedzę w zakresie obszarów rozwoju oferty w oparciu o posiadane zasoby, możliwe do pozyskania zasoby, cechy produktów/usług oferowanych przez podmioty konkurencyjne w aspekcie planowanej dywersyfikacji oraz zapotrzebowania zgłaszanego przez potencjalnych klientów na rynku docelowym;
-rekomendacje dla działań niezbędnych do realizacji w kontekście działalności eksportowej Zleceniodawcy oraz planu zawierającego optymalne działania marketingowe i promocyjne wprowadzenia usług/produktów na rynek docelowy;
-Pomoc w zakresie doboru potencjalnych partnerów biznesowych na rynkach docelowych wraz z organizacją spotkań inicjujących.

Uzyskane korzyści przez pojedynczego Zleceniodawcę będą przekładały się na rozwój sektora MSP działającego na obszarze woj. podkarpackiego. Dokonując dywersyfikacji działalności na nowych rynkach będą kształtować nie tylko swoją konkurencyjność, ale stopniowo pozyskiwać nowych klientów prowadząc tym samym do wzrostu przychodów i poprawy wyników finansowych. Uzyskiwanie lepszych wyników będzie z kolei powodować rozwój całego sektora.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
"Signum" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

8151757171

Podzwierzyniec 29, Łańcut 37-100

„Signum” Sp. z o.o. powstała w 2008 r. Działamy w branży konsultingowej świadcząc kompleksowe usługi doradztwa gospodarczego w oparciu o model zaawansowanego konsultingu biznesowego (główne PKD 70.22....

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.