Audyt konkurencyjności firmy oraz rekomendacja wybranych obszarów rozwoju oferty wraz z zaprojektowaniem nowej usługi/produktu ze specyfikacją/specyfikacją techniczną i materiałową, wizualizacjami, technologią produkcji/świadczenia usług(dowolna branża)

Parametry usługi
123 676 - 163 036

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 1

od 5 do 6

Czas realizacji

(miesiące)

5.00

Rating

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis etapu opracowania
Usługa będzie zawierała następujące elementy:

-Zbadanie aktualnej oferty produktowej/usługowej Zleceniodawcy;
-Porównanie aktualnej oferty Zleceniodawcy do oferty innych podmiotów działających w branży i stanowiących główną konkurencję;
-Zidentyfikowanie poziomu konkurencyjnego Zleceniodawcy w aspekcie aktualnej oferty przedsiębiorstwa;
-Identyfikacja obszarów rozwoju oferty w oparciu o posiadane zasoby, możliwe do pozyskania zasoby, cechy produktów/usług oferowanych przez podmioty konkurencyjne;
-Zbadanie zapotrzebowania zgłaszanego przez potencjalnych klientów, głównie w aspekcie cech docelowego produktu/usługi, za pomocą których możliwe będzie zbudowanie przewagi konkurencyjnej;
-Przedstawienie rekomendacji dla rozwoju oferty produktowej/usługowej;
-Opracowanie specyfikacji usługi/produktu, w tym dla produktów także specyfikacji technicznej i materiałowe oraz wizualizacji;
-Opracowanie aspektów marketingowych i promocyjnych wprowadzenia nowych usług na rynek;
-Zaproponowanie technologii produkcji/świadczenia usług wraz z doradztwem w zakresie opracowania projektu technicznego w CAD;
-Opracowanie raportu podsumowującego zawierającego rezultaty zrealizowanej usługi.

Element wdrożenia będzie polegał na opracowaniu Planu Wdrożenia Zaleceń Audytu. Plan ten będzie zawierał:
1.Ścieżka działań z wytyczeniem konkretnych punktów realizacji (np. wskazanie konkretnego dostawcy danej technologii)
2.Harmonogram
3.Budżet
4.Opis ryzyk wdrożenia
Rezultatem zrealizowanej usługi oraz efektem mierzalnym będzie raport zawierający rezultaty zrealizowanej usługi oraz Planu Wdrożenia Zaleceń Audytu.

Przewidujemy 4 etapy realizacji usługi na przykładzie małej firmy produkującej fotogadżety
ETAP I – Rozeznanie – obejmujący pozyskanie kluczowych informacji o firmie, jej działalności, ofercie, konkurencyjności, zasobów, klientów i generowanego przez nich zapotrzebowania, potrzeb, celów, misji i wizji firmy. Etap ten najczęściej wiąże się z wizytą naszych specjalistów w siedzibie Zleceniodawcy celem obserwacji (najczęściej 24 h – 3 dni robocze) i zebrania wymaganych danych i informacji.
ETAP II – Generowanie pomysłów – etap ten obejmuje przetworzenie zebranych informacji celem wygenerowania pomysłów oraz poddanie ich selekcji. Kolejno następuje prezentacja pomysłów przed Zleceniobiorcą i wybór optymalnych celem dalszego opracowania.
ETAP III – Opracowanie nowej usług/produktu wraz z aspektami wdrożenia ich do oferty (wskazanie technologii, narzędzi promocji)
ETAP IV – Podsumowanie – obejmujący opracowanie Raportu z realizacji usługi oraz Planu Wdrożenia Zaleceń Audytu.
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Przedsiębiorstwa z sektora MSP, które skorzystają z naszej usługi będą mogły wprowadzić do oferty nowy produkt lub usługę, która będzie wyróżniać się na rynku nie powielając już obecnych rozwiązań. Działanie to pozwoli zatem na budowanie pozycji konkurencyjnych tych firm w oparciu o unikalne cechy, które zostaną zidentyfikowane/zaprojektowane na bazie porównania z innymi podmiotami konkurencyjnymi. Tym samy wartością dodaną dla Zleceniobiorcy będzie:

-Pozyskanie opracowanej nowej usługi/produktu o cechach wyróżniających wśród konkurencji;
-Pozyskanie specyfikacji usługi oraz dokumentacji technicznej produktu niezbędnych do wdrożenia;
-Uzyskanie szczegółowego planu wprowadzenia nowej usługi/produktu na rynek;
-Pozyskanie wiedzy w zakresie aktualnej pozycji konkurencyjnej na rynku w aspekcie innych działających podmiotów;
-Poznanie obszarów, w których możliwe jest zyskanie przewagi nad konkurencją;
-Zidentyfikowanie obszarów rozwoju oferty w oparciu o posiadane i planowane do pozyskania zasoby oraz cechy produktów/usług oferowanych przez podmioty konkurencyjne;
-Poznanie opinii potencjalnych klientów w zakresie planowanej do zaoferowania nowej usługi/produktu;
-Pozyskanie ścieżki postępowania w aspekcie marketingowym i promocji;
-Obniżenie ryzyka wdrażania nowych produktów na rynek;
-Skuteczniejsze przygotowanie się do rozwoju oferty;
-Pozyskanie informacji, które pozwolą na podejmowanie optymalnych decyzji.
-Pozyskanie informacji w zakresie technologii produkcji/świadczenia usług wraz z opracowaniem projektu technicznego w CAD;
-Szansa na efektywny rozwój oferty oraz, co jest z tym związane, zwiększenie liczby klientów i poprawa wyników finansowych wraz z wzrostem na rynku.

Suma wskazanych korzyści możliwych do uzyskania przez pojedynczego Zleceniodawcę będzie przekładała się na rozwój sektora MSP działających na obszarze woj. podkarpackiego. Rozwijając swoją ofertę o usługi/produkty, które posiadać będą unikalne cechy na tle konkurencji.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
"Signum" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

8151757171

Podzwierzyniec 29, Łańcut 37-100

„Signum” Sp. z o.o. powstała w 2008 r. Działamy w branży konsultingowej świadcząc kompleksowe usługi doradztwa gospodarczego w oparciu o model zaawansowanego konsultingu biznesowego (główne PKD 70.22....

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.