Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z EN9100:2016

Parametry usługi
41820 - 135300

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 0

od 9 do 18

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

0

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

0

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis etapu opracowania
Wdrożenie SZJ AS9100 jest pierwszym krokiem w świat lotnictwa. Chcemy Państwu pomóc postawić ten pierwszy krok oraz wspierać w kolejnych.

Wdrożenie obejmuje:

• Audyt przedwdrożeniowy
• Opracowanie dokumentacji SZJ EN 9100:2016
• Udział we wdrożeniu SZJ EN 9100:2016
• Certyfikacja


1. Audyt przedwdrożeniowy
Na tym etapie zapoznajemy się z Państwa firmą, aby określić najlepsze rozwiązanie do opracowania i wdrożenia SZJ.
Na etapie prac przedwdrożeniowych wykonywane są następujące czynności:
• Analiza obecnie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego np. z ISO9001 oraz określenie zakresu niezbędnych zmian(jeśli firma posiada SZJ)
• Zapoznanie się z procesami, strukturą oraz kontekstem wewnętrznym przedsiębiorstwa
• Utworzenie planu opracowania i wdrażania SZJ
• Wstępna prezentacja standardu AS9100 z przedstawieniem jak skutecznie go wdrożyć w Państwa firmie

Przekażemy Państwu opracowany plan opracowania i wdrażania SZJ i wspólnie ustalimy harmonogram i zakres dalszych działań.


2. Opracowanie dokumentacji SZJ
Jest to główny etap mający na celu wdrożenie wymagań AS9100D w przedsiębiorstwie, działania w nim podjęte będą bezpośrednio wynikały z wypracowanego razem planu wdrażania.
W trakcie tej fazy zostaje utworzona dokumentacja SZJ na podstawie wymagań oraz założeń przyjętych dla SZJ. Na koniec tego etapu wykonywany jest audyt wewnętrzny dokumentacji SZJ, aby upewnić się, że utworzona dokumentacja odpowiada wymaganiom AS9100D


3. Wdrożenie - w trakcie tego etapu opracowany SZJ jest wdrażany do rzeczywistego stosowania w Organizacji. Na wdrożenie składa się implementacja głównych procesów związanych z SZJ oraz udział we wdrożeniu procesów związanych z technicznym zakresem Państwa działalności. Na początku tej fazy rozpoczynane jest zbieranie danych o funkcjonowaniu procesów SZJ, co pozwoli na dokonanie odpowiednich pomiarów. Na zakończenie tego etapu wykonywany jest audyt wewnętrzny, mający na celu upewnienie się, że procesy SZJ zostały poprawnie wdrożone w Organizacji.

4. Certyfikacja - etap ten następuje minimum po pół roku działania SZJ w przedsiębiorstwie. Czas ten jest niezbędny do zebrania danych, które umożliwią weryfikacje działania SZJ. Etap ten trwa ok. 1 miesiąca. Składa się na niego Audyt Wstępny(przeważnie 1 dzień) oraz Audyt Certyfikujący(trwający średnio od 3 do 5 dni). Po przeprowadzeniu Audytu Wstępnego następuje kilka dni na akcje korygujące, po ich wykonaniu można przystąpić do Audytu Certyfikującego, po jego przejściu następuje czas na wykonanie akcji korygujących i po ich zaakceptowaniu instytucja certyfikująca wystawia certyfikat.

Po przeprowadzeniu Przeglądu Zarządzania przez Najwyższe Kierownictwo przedsiębiorstwa i osiągnięciu zadowalających wyników realizacji procesów System Zarządzania Jakością jest gotowy do rozpoczęcia procesu certyfikacji.
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ciągu 18 miesięcy po zakończeniu etapu opracowania na podstawie zatwierdzonego Planu Wdrożenia Usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Wdrożenie niniejszej usługi pozwoli na szerszy dostęp do specjalistów z branży lotniczej i wdrażanie procedur i standardów w sektorze MŚP.
Może to znacząco podnieść konkurencyjność lokalnych firm na rynku krajowym ale również międzynarodowym. Wdrożenie SZJ pozwoli na przygotowanie firmy do produkcji lotniczej.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
RnD.Aero Sp . z o. o.

5170386047

Warszawska, Rzeszów 35-205

RnD.Aero jest firmą prywatną powstałą w 2017 roku założoną przez specjalistów z dziedziny lotnictwa i zarządzania w celu organizowania, wspierania oraz kompleksowego przeprowadzania certyfikacji Organ...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.