Wdrażanie Systemów Zarządzania

Parametry usługi
4000 - 30000

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 2 do 6

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis usługi
Firma Qualitas Grupa Doradcza Sp. z o.o zajmuje się kompleksowym wdrażaniem Systemów Zarządzania Jakością, które odbywa się w 5 etapach:
1.Diagnoza stanu organizacji – jest przeprowadzana w celu oceny aktualnego stanu Systemu Zarządzania Jakością w organizacji w odniesieniu do wymagań normy systemu, który będzie wdrażany.
2.Spotkanie z zarządem organizacji – na którym odbywa się omówienie wyników diagnozy stanu organizacji i zawartych w niej wniosków końcowych oraz rozmowa wprowadzająca do problematyki systemów. Na spotkaniu tym opracowany jest również wstępny projekt realizacji systemu.
3.Rozmowa wprowadzająca z załogą firmy – spotkaniami tymi są objęci: Kierownictwo organizacji, Pełnomocnik Jakości, Właściciele procesów i grupy robocze, Auditorzy wewnętrzni oraz pozostali pracownicy organizacji. Rozmowa z każdą z poszczególnych grup jest dostosowana tematycznie do danej grupy i zakresu ich obowiązków.
4.Opracowanie dokumentacji systemu – w pierwszej fazie opracowania dokumentacji następuje porządkowanie podstawowych elementów działania organizacji: wykrywanie i eliminowanie wad w podstawowych działaniach firmy, likwidację marnotrawstwa, doskonalenie istniejących procesów, określenie zakresu odpowiedzialności i uprawnień, itp. Faza druga to doskonalenie zarządzania: składają się na nią m.in. doskonalenie strategii i polityki działania organizacji oraz implementacja metod i narzędzi doskonalenia procesów i zarządzania.
5.Wdrożenie dokumentacji systemu i doskonalenie systemu – przekazanie procedur jest poprzedzone spotkaniem wyjaśniającym dla pracowników, którzy będą te procedury stosować. Podczas spotkania wyjaśniane są cele poszczególnych procedur, które są dokładnie omawiane razem z zakresem odpowiedzialności i uprawnień wykonawców zadań ujętych w danych procedurach.

Końcowym elementem jest certyfikacja przez uznaną, niezależną i akredytowaną jednostkę certyfikującą posiadającą certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji lub równoważną akredytację jego europejskiego odpowiednika (działanie zewnętrzne).
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Wdrożenie Systemów Zarządzania Jakością w organizacji może w bezpośredni sposób skutkować:
1)obniżeniem kosztów działalności operacyjnej w firmie,
2)zwiększeniem sprzedaży towarów i usług MŚP,
3)pobudzaniem innowacyjności,
4)rozwojem kapitału intelektualnego w MŚP,
5)wyższą konkurencyjnością na rynku europejskim.
6)podwyższeniem jakości towarów i usług,
7)wzrostem efektywności dobrze funkcjonującego systemu, co przekłada się na wzrost przychodów przedsiębiorstwa oraz wzrost gospodarczy kraju.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Kategorie usługi
Dodane przez
Qualitas Grupa Doradcza

8151800317

Dąbrówki, 396A, Dąbrówki 37-100

Qualitas Grupa Doradcza Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się, profesjonalna firma konsultingowa. Zrzeszamy najlepszych doradców, wyróżniających się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale i bogatym do...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.