Analiza i optymalizacja procesów przedsiębiorstw z branży FMCG

Parametry usługi
73 800 - 118 080

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 1

od 4 do 6

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

-

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis etapu opracowania
Usługa podzielona została na dwa etapy:

FAZA ZBIERANIA INFORMACJI (w celu sformułowania strategii działania sklepu Beneficjenta)
1.Zgromadzenie informacji o lokalizacji sklepu Beneficjenta:
a.Mapa z ciągami komunikacyjnymi i kluczowymi obiektami (szkoła, kościół, urząd, dworzec, przystanek, zakłady pracy, etc.)- 2h
b.Liczba mieszkańców będących w bezpośrednim (sąsiedztwo) i pośrednim (ciąg komunikacyjny) oddziaływaniu sklepu Beneficjenta- 2h
c.Rodzaj zasiedlenia i jego kluczowe cechy (miejskie, wiejskie, przelotowe, turystyczne, sezonowe, etc.)- 2h
2.Zgromadzenie danych ilościowych i jakościowych na temat sklepu Beneficjenta:
a.Ocena systemu wizualizacji zewnętrznej (kasetony, okleiny, tablice informacyjne i kierunkowe) i wewnętrznej (oznaczenia asortymentowe, cenówki, komunikacja wizualna z konsumentem- 2h
b.Rzut górny z floorplanem sklepu (rozmieszczenie sprzętu, kas, półek oraz asortymentu wg kategorii)- 32h
c.System handlowy (franczyza, niezrzeszony)- 8h
d.Struktura asortymentowa (kategorie, SKU, zapas, zalegające)- 12h
e.Struktura sprzedaży (w tym analiza koszykowa)-12h
f.Struktura zatrudnienia, podział obowiązków, systemy motywacyjne, procedury- 16h
g.System informatyczny (system komputerowy, urządzenia POS, inne)- 8h
h.Analiza kosztów- 32h
i.Analiza dostawców i procesów dostaw- 24h
j.Kontrola tajemniczego klienta (jakość obsługi, subiektywny odbiór sklepu)- 2h
k.Oględziny konsultantów Wykonawcy- 4h
l.Testy kompetencyjne pracowników-15h
m.Inne elementy organizacyjne i mające istotny wpływ na funkcjonowanie sklepu-16h
3.Zgromadzenie informacji o konkurencji (dla każdego sklepu mającego udział w mikro-rynku Beneficjenta powyżej 5%)
a.Umiejscowienie konkurenta w kontekście lokalizacyjnym beneficjenta (słabe i mocne strony lokalizacji)-2h
b.Kontrola tajemniczego klienta (analiza okiem konsumenta, analiza cenowa i asortymentowa)-12h
c.Oględziny konsultantów (silne i słabe strony sklepu)-12h

FAZA STRATEGII (przygotowanie strategii w kluczowych obszarach wraz z planem wdrożenia)
1.Prognozowanie popytu w oparciu o zebrane dane i inne wnioski wynikające z analiz liczbowych-24h
2.2 letni budżet w 3 wersjach:- 48h
a.Oszczędnościowy – o niskim zaangażowaniu inwestycyjnym i operacyjnym Beneficjenta
b.Rozwojowy – z umiarkowanym zaangażowaniem inwestycyjnym i operacyjnym Beneficjenta
c.Agresywny – z wysokim zaangażowaniem inwestycyjnym i operacyjnym Beneficjenta
3.Rekomendacje rozwiązań finansujących inwestycje (leasing etc.)-5h
4.Rekomendacje w zakresie wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej-40h
5.Strategia asortymentowa (propozycja ustawienia sklepu i ekspozycji, kluczowe kategorie, lista asortymentowa)-80h
6.Strategia cenowa i promocyjna (optymalizacja marży, efektywne rozwiązania promocyjne)-80h
7.Rekomendacje w zakresie organizacji pracy (struktura, systemy motywacyjne, wymagania kompetencyjne)-24h
8.Rekomendacje szkoleniowe dla załogi-16h
9.2 letni plan działania operacyjnego podzielony na kwartały-48
10.Książka operacyjna sklepu, zawierająca niezbędne informacje potrzebne do realizacji strategii a przede wszystkim:- 60h
a.Procedury zapewniające reżim kosztowy
b.Procedury pozwalające utrzymywać politykę asortymentową, cenową i promocyjną
c.Procedury obsługi klienta
d.Procedury logistyczno-magazynowe
e.Daily routine
f.Kontakty do dostawców (wyposażenia, produktów, usług)
g.Rekomendacje prawne

Wdrożenie usługi pozwoli w znaczący sposób wpłynąć na konkurencyjność MŚP, na efektywność ich działań, usprawni poszczególne procesy oraz wygeneruje oszczędności.
Wszystkie ww. efekty będą miały kluczowy wpływ na sposób obsługi procesów wewnątrz firmy oraz współpracy z klientem oraz dostawcami w zakresie optymalizacji czasu oraz kosztów.
Dzięki zrealizowanej usłudze przedsiębiorcy będą mogli efektywnie funkcjonować na rynku a tym samym generować większe zyski.
Dla partnerów biznesowych i kontrahentów, optymalizacja procesów przełoży się na stabilniejszą współpracę.

Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
FMCG czyli Fast Moving Consumer Goods, to sektor gospodarki obejmujący tzw. towary szybko zbywalne, bądź też towary pierwszej potrzeby. Pod skrótem FMCG kryją się produkty spożywcze, wyroby tytoniowe oraz alkoholowe, kosmetyki, artykuły higieniczne i środki chemiczne na użytek gospodarstw domowych czy leki sprzedawane bez recepty.
Rynek dóbr szybko zbywalnych jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki - wartość rynku szacuje się na ponad 250 miliardów złotych. FMCG to branża, w której przede wszystkim liczy się czas oraz pomysł na przyciągnięcie klienta do swojego produktu. Konieczne jest prowadzenie zintensyfikowanych badań rynku, wdrażanie coraz to nowych strategii marketingowych czy wprowadzanie nowatorskich, ekskluzywnych produktów.
FMCG to branża, w której przede wszystkim liczy się czas oraz pomysł na przyciągnięcie klienta do swojego produktu. Konieczne jest prowadzenie zintensyfikowanych badań rynku, wdrażanie coraz to nowych strategii marketingowych czy wprowadzanie nowatorskich, ekskluzywnych produktów.
Wraz z poprawą sytuacji finansowej gospodarstw domowych wskutek globalnej hossy, rekordowo niskiego bezrobocia i programów socjalnych, w wielu przypadkach cena przestaje być głównym kryterium wyboru produktów szybko zbywalnych.
Realizacja przez przedsiębiorstwo wyspecjalizowanej usługi mającej na celu przeprowadzenie pełnego audytu, opracowanie strategii działania z uwzględnieniem prognozowanego popytu, strategii cenowej oraz planu operacyjnego pozwoli przede wszystkim na zwiększenie konkurencyjności małych przedsiębiorców szczególnie w groźnym otoczeniu konkurencyjnym dyskontów i międzynarodowych sieci. Przemyślana strategia działania będzie miała znaczący wpływ na profesjonalizację działań małych przedsiębiorców z branży FMCG.
Dzięki wdrożonej usłudze wzrośnie efektywność przedsiębiorstw a co za tym idzie nastąpi zwiększenie zatrudnienia w sektorze MŚP wynikające z spodziewanego rozwoju sklepów.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne Absolwent

8133253052

Sucharskiego 2, Rzeszów 35-225

Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne Absolwent z siedzibą w Rzeszowie prowadzi swoją działalność od roku 2001, dzięki czemu posiada rozwiniętą sieć współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.