Doradztwo w zakresie tworzenia oraz wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w obszarze gamingu promocyjnego w ramach wzmacniania wizerunku firm.

Parametry usługi
35000 - 100000

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 2 do 7

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis usługi
Usługa nr 1; nazwa: „Doradztwo w zakresie tworzenia oraz wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w obszarze gamingu promocyjnego w ramach wzmacniania wizerunku firm”. Typ: Usługa rozwojowa (specjalistyczna)

Usługa wymaga indywidualnego podejścia i indywidualnego doradztwa, w zależności od konkretnych potrzeb danego klienta. Prace te obejmują tworzenie koncepcji projektu, warstwy estetycznej – zaawansowanej grafiki oraz sfery technologicznej i funkcjonalnej. Usługa zakłada opracowanie projektu techniczno-funkcjonalnego gry, ukierunkowanego na wdrożenie innowacyjnego rozwiązania w działalności MŚP, celem optymalizacji działań w zakresie promocji
i rozpoznawalności marki. Gry tworzone na indywidualne zamówienie wpływają na interakcję użytkownika, a promowaną przez nie marką, co z kolei przełoży się na budowanie pozytywnego wizerunku firmy i tworzeniu dwustronnej komunikacji na linii marka-klient. Gry można w procesie komunikacji marketingowej wykorzystać w dwojaki sposób. Jednym ze sposobów jest zastosowanie w niej tzw. product placement. Drugi sposób to tworzenie gier wyłącznie w celach promocyjnych, na zlecenie właściciela konkretnej marki. Product placement może przejawiać się w grach w postaci zamieszczanych w niej reklamach bądź poprzez umieszczenie w grze konkretnego produktu lub elementu marki. Przykładowo bohater w danej grze używa określonego modelu telefonu komórkowego, pije napoje rozpoznawalnych marek czy jeździ luksusowymi samochodami. Jako rezultat realizowanej usługi przygotowane zostaną: charakterystyka działalności zleceniobiorcy, projekt techniczno-funkcjonalny; technologie możliwe do zastosowania; projekt modelu gry; szczegółowy opis funkcjonalności gry; utworzenie logiki powiązań między poszczególnymi funkcjami gry; specyfikacja wymagań; opracowanie założeń do algorytmów kontrolujących działanie gry, plan wdrożenia rezultatów usługi, opis procesu instalacji gry, uruchamianie, testowanie i nadzorowanie gry.
Usługi doradcze są świadczone w 3 etapach:
Etap 1. Doradztwo: Koncept preprodukcja (czas trwania: od 1 do 2 miesięcy)
Etap 2. Doradztwo techniczne – część 1:
- tworzenia scenariusza
- tworzenie szkiców/konceptów grafik 2D - próbka
- tworzenie szkiców/konceptów modeli 3D - próbka
- tworzenie szkiców/konceptów efektów dźwiękowych - próbka
- tworzenie szkiców/konceptów muzyki - próbka
- tworzenie szkiców/konceptów animacji - próbka
Etap 3. Doradztwo techniczne – część 2:
- przekazanie wytycznych w zakresie programowania rozrywki
- przekazanie wytycznych w zakresie programowania interfejsów
- przekazanie wytycznych w zakresie programowania rozrywki sieciowej
- przekazanie wytycznych sztucznej inteligencji
- przekazanie wytycznych optymalizacji gry
- przekazanie wytycznych testów gry
- przekazanie wytycznych publikacji/wdrożenia gry

W ramach niniejszej usługi Wnioskodawca nie sprzedaje wartości materialnych i prawnych ani gotowego oprogramowania lecz jedynie usługi doradcze.
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Rozwiązanie oferowane przez usługodawcę, tj. „Doradztwo w zakresie tworzenia oraz wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w obszarze gamingu promocyjnego w ramach wzmacniania wizerunku firm” ma na celu przygotowanie konceptu rozwiązania/gry, który pozwoli na optymalizację działań w zakresie promocji i rozpoznawalności marki usługobiorcy. Jedną z podstawowych wartości dodanych dla sektora MŚP jest uzyskanie przez usługobiorcę „szytego na miarę” projektu techniczno-funkcjonalnego zawierającego opis rozwiązania dostosowanego do specyfikacji odbiorcy usługi, a także celów jakie pragnie on osiągnąć. Dzięki wdrożonej usłudze przedsiębiorstwo zyska możliwość na wyróżnienie się na tle konkurencji, umocnienie pozycji marki oraz na stopniowe pozyskiwanie nowych klientów co będzie przekładało się na wynik finansowy a także zapewni przedsiębiorstwom szansę na szybszy rozwój. Pozytywnym rezultatem dla firm będzie również poprawa wizerunku oraz wzmocnienie swojej pozycji na rynku. Usługa może stanowić dla przedsiębiorstw na terenie województwa podkarpackiego, niezwykle efektywne narzędzie dynamicznego rozwoju oraz budowania przewagi konkurencyjnej w tym krajowej i zagranicznej, między innymi poprzez podniesienie efektywności pracy, podnoszenia standardu obsługi klienta oraz oszczędność czasu. Dzięki oferowanej usłudze może zmniejszyć się ilość przypadków nieefektywnych projektów w województwie podkarpackim związanych z promocją i rozpoznawalnością marki. Działania o charakterze marketingowym, podjęte poza Podkarpaciem, w dużej mierze przyczynią się także do rozwoju lokalnego biznesu i budowania marki województwa.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Prime Bit Games Spółka Akcyjna

8133733409

ul. Szlachecka 1, Rzeszów 35-213

Firma Prime Bit Games to rzeszowska firma działająca w branży gier wideo. Posiada ona ugruntowaną pozycję na krajowym rynku gamingowym, czego potwierdzeniem jest jej przynależność do Stowarzyszenia Gr...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.