Rozwój systemu 5s w trybie audytowym w ramach programu Liga Mistrzów 5s

Parametry usługi
19548 - 19548

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

12

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

0

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

0

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis usługi
Rozwój systemu 5s w trybie audytowym w ramach programu Liga Mistrzów 5s


5S to narzędzie stosowane w lean management (szczupłym zarządzaniu), którego celem jest stworzenie oraz utrzymanie dobrze zorganizowanego i bezpiecznego stanowiska pracy.
Ze względu na angażowanie wszystkich pracowników, 5S jest zwykle jednym z pierwszych narzędzi szczupłego zarządzania wdrażanych w organizacji.
Głównym celem 5S jest podniesienie bezpieczeństwa na stanowiskach pracy w połączeniu ze zwiększeniem produktywności. Duże znaczenie 5S w tej koncepcji wynika z przekonania, że czystość, porządek i dobra organizacja miejsca pracy mają zasadniczy wpływ na produktywność, stabilność procesów oraz wyeliminowanie marnotrawstwa.
5S jest stosowane zarówno w środowisku produkcyjnym, jak i w organizacjach usługowych

Zasadniczym problemem w systemie 5S jest utrzymanie jego efektów i zapewnienie progresu w dłuższym okresie czasu. Problem ten został systemowo wyeliminowany w ramach programu Liga Mistrzów 5s.

Rozwój 5S zapewniany jest poprzez poddanie się niezależnym audytom prowadzonym przez ekspertów LUQAM. Głównym celem programu jest identyfikacja obszarów z potencjałem do poprawy oraz zbudowanie fundamentu optymalizacji zgodnie z koncepcją Lean Management. Liga Mistrzów 5S umożliwia wdrożenie metody 5S na najwyższym poziomie, a co najważniejsze – na stałe. Firma dzielona jest w programie na strefy które mają swoich koordynatorów (pracownik firmy). Pracownicy mają możliwość pozytywnej rywalizacji wewnętrznej oraz zewnętrznej z firmami uczestniczącymi w programie w całej Polsce.

W ramach programu firmy maja zapewniony dostęp do standardów, najlepszych praktyk oraz możliwość benchmarkingu poprzez udział obserwacyjny w audytach prowadzonych przez LUQAM. W drodze usługi Klient nie nabywa środków trwałych ani autorskich praw majątkowych.
Etapy wdrożenia usługi rozwojowej:
I Etap (miesiąc 1)- Audit wstępny w tym podział firmy na strefy (produkcja, magazyn, biura, laboratorium, otoczenie obiektu), dobranie współczynników (ilość osób zatrudnionych w każdej strefie, powierzchnia strefy), audit strefy
II Etap (miesiąc 3)– Audit wybranych stref, ocena i klasyfikacja, opracowanie raportu, zdefiniowanie obszarów do doskonalenia i omówienie optymalnych rozwiązań i działań doskonalących do wdrożenia
III Etap (miesiąc 5)- Audit wybranych stref, ocena i klasyfikacja, opracowanie raportu, zdefiniowanie obszarów do doskonalenia i omówienie optymalnych rozwiązań i działań doskonalących do wdrożenia
IV Etap (miesiąc 6)– Konsultacje wdrożeniowe – koordynacja działań poauditowych i wdrożenie działań doskonalących
V Etap (miesiąc 7) - Audit wybranych stref, ocena i klasyfikacja, opracowanie raportu, zdefiniowanie obszarów do doskonalenia i omówienie optymalnych rozwiązań i działań doskonalących do wdrożenia
VI Etap (miesiąc 8)– Konsultacje wdrożeniowe - koordynacja działań poauditowych i wdrożenie działań doskonalących
VII Etap (miesiąc 9)- Audit wybranych stref, ocena i klasyfikacja, opracowanie raportu, zdefiniowanie obszarów do doskonalenia i omówienie optymalnych rozwiązań i działań doskonalących do wdrożenia
VIII Etap (miesiąc 10) – Konsultacje wdrożeniowe - koordynacja działań poauditowych i wdrożenie działań doskonalących
IX Etap (miesiąc 12)- Audit wybranych stref, ocena i klasyfikacja, opracowanie raportu, zdefiniowanie obszarów do doskonalenia i omówienie optymalnych rozwiązań i działań doskonalących do wdrożenia. Klasyfikacja końcowa w programie.Każda firma otrzymuje certyfikat potwierdzający osiągnięty wynik oraz progres od chwili przystąpienia do programu.

W chwili obecnej w programie uczestniczy blisko 100 Organizacji z całej Polski, od małych przedsiębiorstw do wielozakładowych koncernów, wielu branż. W ramach takiej grupy firmy mają szanse „rywalizować” z najlepszymi, doskonalić rozwiązania podpatrując dobre praktyki, wymieniać doświadczenia ale i niejednokrotnie nawiązywać kontakty biznesowe przekładające się na sprzedaż i rozwój.
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Wprowadzenie i doskonalenie systemu 5S w ramach programu wpływa na:

•Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa pracowników, dzięki poprawie bezpieczeństwa i higieny oraz ergonomii pracy.
•Zwiększenie produktywności poprzez usunięcie strat.
•Zmniejszenie kosztów wytwarzania dzięki standaryzacji, likwidacji strat produkcyjnych i zbędnych rzeczy oraz lepszemu zarządzaniu parkiem maszynowym.
•Poprawa jakości wyrobu dzięki przestrzeganiu i zachowaniu zasad technologii i standaryzacji pracy.
•Zredukowanie odpadów poprzez lepsze wykorzystanie materiałów.
•Podniesienie marki i reputacji firmy dzięki czystości, schludności i przejrzystości działów produkcji, magazynów, biur oraz otoczenia fabryki.
•Zwiększenie dyscypliny i motywacji pracowników poprzez przypisanie odpowiedzialności i tchnięcie ducha KAIZEN w organizację.
•Standaryzacja procesów i zarządzania.
•Wykorzystanie ukrytych rezerw, zwłaszcza jeżeli chodzi o czas pracy pracowników.
•Porządne przygotowanie podstaw pod wdrażanie innych narzędzi Lean Manufacturing i dążenie do doskonałości organizacyjnej.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Kategorie usługi
Dodane przez
LUQAM Sp z o.o. Sp k

6793087067

Kamieńskiego 47, Kraków 30-644

W zakresie działalności LUQAM są dwie grupy produktów: I – projekty II – szkolenia W zakresie projektów firma koncentruje się na tematyce związanej z optymalizacja procesów, programach...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.