Wdrożenie procesu sprzedaży oraz procedur zarządzania sprzedażą w oparciu o metodykę CustomerCentric Selling®

Parametry usługi
33810 - 63700

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 3 do 9

Czas realizacji

(miesiące)

4.88

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis usługi
Usługa rozwojowa mająca na celu wdrożenie w organizacji procesu i procedur zarządzania sprzedażą w oparciu o metodykę CustomerCentric Selling®. Usługa jest skierowana do kadry zarządzającej i polega na opracowaniu i wdrożeniu usprawnień pozwalających na rozwój działalności biznesowej przedsiębiorstwa.
Większość firm ma opisane procesy księgowania, produkcji, projektowania, badań czy rozwoju zasobów ludzkich. Dział sprzedaży jest zwykle jedynym, który opiera się przed zdefiniowaniem swoich najlepszych praktyk lub procesu(ów). Bez procesu, zarządzanie jakością sprzedaży staje się zarządzaniem historią (o ile w ogóle analizuje się przyczyny przegranych). Bardzo trudno jest osiągać zakładane wyniki sprzedaży czy rozwijać umiejętności sprzedawców, kiedy nie ma w firmie standardów dotyczących tego, co musi być zrobione, przez kogo i w jaki sposób.

Proces i metodyka CustomerCentric Selling®, które będą stanowiły fundament działań, są dedykowane dla branży ICT, w której handlowcy aktywnie zdobywają klientów biznesowych, działają w warunkach silnej konkurencji, rozwiązania które dostarczają wymagają doradztwa, kontakty są znacznej wartości, a w proces decyzyjny zwykle zaangażowany jest szczebel zarządzający. Połączenie procesu sprzedaży i metodyki CCS® daje menedżerom sprzedaży spójne, przewidywalne środowisko pracy z zespołem sprzedaży, kontrolę i pewność działań. Menedżerowie mogą łatwo przełożyć oczekiwane wyniki na strategie sprzedaży, a te na konkretne działania poszczególnych handlowców. Zarządzanie sprzedażą zgodnie z CCS® prowadzi do przewidywalnych, powtarzalnych wyników i buduje autorytet profesjonalnego menedżera sprzedaży.

Usługa polegająca na wdrożeniu procesu i procedur zarządzania sprzedażą w oparciu o metodykę CCS® składa się z kliku etapów:
Etap 1. Badanie wstępne: w jakim stopniu obecne procesy sprzedaży i procedury zarządzania sprzedażą są zgodne z założeniami(i najlepszymi praktykami)metodyki CCS®
Rezultat-raport z analizą, jakie działania należy podjąć w krótkim i dłuższym horyzoncie czasu, by poprawić efektywność sprzedaży
Etap 2. Wdrożenie procesu i procedur zarządzania sprzedażą:
a)Analiza i opis procesów sprzedaży i procedur zarządzania sprzedażą, określenie modyfikacji lub sposobu używania CRM niezbędnego do skutecznego zarządzania sprzedażą i prowadzenia procesów sprzedaży zgodnie z procesem organizacji w oparciu o CCS®. Rekomendacja ewentualnych zmian konfiguracyjnych
Rezultat: opisane i wdrożone/ używane w praktyce/ procesy sprzedaży wraz z instrukcją wykorzystania systemu CRM w pracy z daną szansą sprzedaży, na każdym etapie procesu sprzedaży
b)Określenie oczekiwanych poziomów pipeline dla każdego z handlowców oraz opisanie kluczowych parametrów Success Planów z uwzględnieniem przyjętej strategii sprzedaży i wdrażanego modelu, a także dostarczenie rekomendacji zmian systemu motywacyjnego
Rezultat: opracowane i wdrożone (używane w praktyce) Success Plany z podziałem na handlowców oraz idealny rozkład lejka sprzedaży adekwatny do przyjętych celów biznesowych i strategii operacyjnych
Etap 3. Ponowne badanie w jakim stopniu obecne procesy i procedury zarządzania sprzedażą są zgodne z założeniami(i najlepszymi praktykami)metodyki CCS®
Rezultat-podsumowanie i rekomendacje


Usługa nie dotyczy sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych.
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Dzięki wdrożeniu usprawnień w zakresie procesów i procedur zarządzania sprzedażą w oparciu o metodykę CustomerCentric Selling® organizacja wzmocni swoją pozycję konkurencyjną na rynku krajowym/ regionalnym i dzięki temu poprawi wyniki finansowe.

Klienci z sektora MSP, którzy pracują w oparciu o metodykę CustomerCentric Selling® najczęściej wskazują na takie rezultaty jak:
•Zwiększenie skuteczności w inicjowaniu nowych sprzedaży – więcej nowych Klientów
•Lepsza kwalifikacja… i dyskwalifikacja – wyższa jakość pipeline
•Skrócenie średniego cyklu sprzedaży – więcej zamkniętych sprzedaży, wyższa jakość pipeline
•Zwiększenie zyskowności sprzedaży – wyższa marża
•Wzrost średniej wartości kontraktów
•Obniżenie kosztów wsparcia sprzedaży, optymalizację wykorzystania zasobów technicznych w sprzedaży
•Dokładniejsze i bardziej wiarygodne prognozy przychodów oparte na dowodach z rzeczywistości i spójnym systemie oceny postępów sprzedaży
•Oparty na dowodach z rzeczywistości monitoring postępów sprzedawców pozwalający na proaktywne wspieranie ich w osiąganiu wyników
•Zbudowanie w organizacji standardów sprzedaży w oparciu spójny, powtarzalny proces i najlepsze praktyki
•Dobre przygotowanie organizacji do wdrożenia systemu CRM
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Customer Centric Selling Poland

9542638502

ul. Pietrusińskiego 7c, Katowice 40-842

Customer Centric Selling Poland to wyłączny na polskim rynku dostawca metodyki CustomerCentric Selling® - jednej z wiodących na świecie metodyk sprzedaży B2B. Pomagamy firmom, menedżerom i handl...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.