Audyt procesów operacyjnych (sprzedażowych, produkcyjnych, logistycznych, itd.)– usługa specjalistyczna

Parametry usługi
10000 - 99000

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 3 do 12

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie

Opis usługi
Oferowana usługa skierowana do właścicieli firm osób zarządzających i pracowników firm ma na celu pomóc spojrzeć na procesy operacyjne firmy z innej perspektywy. Pokazuje możliwości zwiększenia wydajności, a ostatecznie przekłada się na wzrost sprzedaży i zysku, co jest głównym celem rozwojowym każdej firmy. Usługa obejmuje swoim zakresem działania mające na celu analizę i doradztwo w zakresie poprawy procesów operacyjnych, w tym również sprzedażowych firmy, czyli głównych procesów mających odzwierciedlenie w marży i perspektywie wzrostu firmy. Usługa wskazuje, które zadania są realizowane skutecznie, a które wymagają optymalizacji. W raporcie końcowym zaproponowane zostaną rozwiązania i usprawnienia zmierzające do podniesienia efektywności pracy poszczególnych działów i obsługi klienta w firmie.
W ramach usługi zostanie zapewnione opracowanie zakresu działań indywidualnie dostosowanych, sprofilowanych do konkretnej firmy pod względem specyfiki sektora oraz indywidualnych cech przedsiębiorstwa (wielkość, struktura, itp.). Usługa oferowana na indywidualnych zasadach do potrzeb każdej z firm.

Usługa świadczona będzie na zasadzie działań komplementarnych w dwóch płaszczyznach:
1)Przygotowanie:
•diagnoza sytuacji obecnej i analiza sytuacji Usługobiorcy,
•przygotowanie do procesu audytu i analiza czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą wpływać na analizowane procesy
•plan wdrożenia – polegające na świadczeniu usług doradczych w zakresie ukierunkowania i potrzeby optymalizacji konkretnych procesów biznesowych firmy (produkcja, logistyka, sprzedaż, zakupy, itp.)
W ramach realizacji usługi wyróżnić można szereg działań obejmujących zarówno procesy operacyjne (z wyłączeniem sprzedażowych), jak również procesy sprzedażowe zewnętrzne, jak i wewnętrzne, w tym m.in.
* analiza profilu firmy pod kątem aktualnie realizowanych procesów operacyjnych,
* analiza potencjału operacyjnego, w tym również sprzedażowego,
* analiza możliwości i planów rozwoju firmy,
* badanie tajemniczego klienta, przeprowadzenie kilku procesów potencjalnego zakupu mające na celu sprawdzenie procesu obsługi Klienta po stronie firmy – dotyczy audytu sprzedaży,
* audyt satysfakcji klienta pod kątem prowadzonego przez firmę procesu sprzedażowego – dotyczy procesów sprzedaży,
* audyt procesu sprzedaży i stosowanych form sprzedaży - dotyczy procesów sprzedaży,
* analiza przepływu informacji w firmie,
* analiza możliwości automatyzacji procesów i dokumentów,
* rekomendacje naprawcze.

2)Wdrożenie – wdrożenie wyników przeprowadzonego audytu i pomiar rezultatów – polegające na przygotowaniu i realizacji konkretnych działań dla firmy po wykonanym audycie. Są to np.:
•przygotowanie odpowiednich procedur operacyjnych i przepływu informacji w firmie,
•przygotowanie schematów informacyjnych,
•zorganizowanie w firmie spotkań mających na celu wdrożenie wyników prac,
•przygotowanie strategii działań w poszczególnych obszarach operacyjnych firmy w obranych kierunkach i celach rozwoju,
•rekomendacje strategii postępowania i zmian procesowych,
•rekomendacje dotyczące monitorowania czynionych postępów,
•pomiar rezultatów,
•opracowanie raportu podsumowującego obejmującego rezultaty wykonanej usługi.

W każdej z faz eksperci współpracują z kadrą firmy Usługobiorcy, prowadząc wywiady, analizę danych oraz opracowując analizę. Na etapie planowania sugerują najlepsze rozwiązania i wspólnie opracowują plan wdrożenia. Po wdrożeniu następuje pomiar rezultatów oraz ewentualna wspólna korekta planu. Po kilku miesiącach od wdrożenia następuje pomiar rezultatów oferowanej usługi, który powinien zaobfitować wzrostami w zakresie sprzedaży, zwiększeniu efektywności, spadkami kosztów operacyjnych bądź innych założonych wspólnie z Usługobiorcą parametrów.

Usługa nie będzie obejmowała zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz niezwiązanych bezpośrednio z usługą rozwojową, a jej efektem będzie zwiększenie możliwości rozwojowych firmy Usługobiorcy.
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Wdrożenie usługi optymalizacji procesów biznesowych w pozytywny sposób wpłynie na kondycję i konkurencyjność podmiotów z niej korzystających z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu poprzez zwiększenie efektywności ich działalności, skrócenie czasu realizacji poszczególnych procesów biznesowych, oszczędności w obszarze kosztów, uporządkowanie podejmowanych działań i minimalizację prawdopodobieństwa wystąpienia błędów, wprowadzenie standaryzacji dzięki nadaniu i wdrożeniu procedur oraz zwiększenie odpowiedzialności pracowników za podejmowane działania.

W większości przypadków działania optymalizacyjne skupiają się na oszczędnościach kosztowych, co powinno przełożyć się na osiąganie większych zysków. Wdrożenie usługi w niektórych przypadkach może zakończyć się wytworzeniem innowacji procesowych i produktowych, technologicznych. Usługa pozwoli również na podejmowanie optymalnych decyzji i realizacji procesów w taki sposób by tym samym unikać popełniania błędów generujących straty.

Dzięki działaniom podjętym w ramach usługi poprawi się pozycja konkurencyjna firm Usługobiorców z podkarpackiego rynku, co z kolei przełoży się na większe możliwości konkurowania tych firm z firmami spoza naszego regionu o szerszy rynek docelowy (także krajowy i zagraniczny) i właściwy rozwój ich firm. Dzięki usłudze nastąpi właściwa koncentracja na celach operacyjnych, co przełoży się na pozyskiwanie nowych klientów i wzrostu przychodów ze sprzedaży. To z kolei otworzy nowe możliwości rozwoju i inwestycji tymże firmom i rozwój całej ich branży.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Aberit Piotr Bereziewicz

8652383600

Al. Armii Krajowej 4a/118, Rzeszów 35-307

Od 2007 roku na rynku IT, zaczynaliśmy od robienia stron www i prostych sklepów, usług marketingu internetowego, by po kilku latach tworzyć rozbudowane aplikacje internetowe i mobilne. Naszą mocn...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.