Badania e-marketingowe zorientowane na użytkownika wraz z opracowaniem planów i strategii obecności w Internecie uwzględniające globalne trendy, specyfikę branży oraz przedsiębiorstwa.

Parametry usługi
24600 - 86100

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 0

od 2 do 5

Czas realizacji

(miesiące)

4.92

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

4

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

1

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis etapu opracowania

Badania e-marketingowe zorientowane na użytkownika wraz z opracowaniem planów i strategii obecności w Internecie uwzględniające globalne trendy, specyfikę branży oraz przedsiębiorstwa.. Typ: specjalistyczna

W pierwszym etapie wykonywana jest wielopoziomowa analiza aktualnego stanu posiadania przedsiębiorstwa.
Realizowane są warsztaty podczas których:
poznajemy cele projektu i Zamawiającego,
określamy cele biznesowe powstającej strony,
określamy priorytety ważne dla Zamawiającego,
analizujemy rozwiązania oraz trendy stosowane w innych stronach,

Zalety warsztatów:
oszczędność czasu w stosunku z wywiadami z każdą zaangażowaną w projekt osobą indywidualnie,
możliwość wypracowania kompromisu w przypadku różnych wizji rozwoju projektu,
warsztaty silnie generują dyskusje co pozwala na analizę wielu obszarów projektowanego serwisu.

Przeprowadzana jest analiza otoczenia konkurencyjnego. Wnikliwe badania dają możliwości zaplanowania, ulepszenia i wdrożenia nowych innowacyjnych rozwiązań.
Analizie poddani są również przedstawiciele grupy docelowej witryny (użytkownicy odwiedzający witrynę).
Końcowym wynikiem przeprowadzonych analiz przedsiębiorstwa oraz otoczenia i zarazem ostatnim etapem jest przedstawienie pełnej dokumentacji oraz planu wprowadzania rozwiązań mających na celu podniesienie atrakcyjności i użyteczności danego serwisu internetowego. Stworzenie projektu funkcjonalnego przedstawiającego nowe rozwiązanie będące odpowiedzią na potrzeby klienta i wymagania otoczenia. Zawiera on dokumentację opisową rozmieszczenia i zasad działania poszczególnych elementów tworzonego systemu. Obrazuje, jak finalna wersja projektowanego systemu będzie działała, jak użytkownik będzie wchodził z nią w interakcje oraz daje poglądowy obraz wyglądu

Zalety przygotowania projektu funkcjonalnego:

Ułatwienie przygotowania wyceny i czasu realizacji. Znając wszelkie moduły i funkcjonalności systemu możliwe jest określenie czasochłonności wykonania projektu, jak również dokonanie dokładnej jego wyceny.
Eliminacja potencjalnych nieporozumień. Rozpisanie ilości modułów oraz ich funkcjonalności eliminuje potencjalne nieporozumienia na linii Klient – zespół realizujący.
Przyspiesza czas realizacji projektu. Dokumentacja zawiera większość odpowiedzi na pytania zespołu realizującego projekt, dlatego właśnie proces tworzenia ulega przyspieszeniu.
Pozwala uniknąć wielu błędów i dodatkowych kosztów. Podczas rozpisywania modułów i funkcjonalności często pojawiają się pomysły na ich optymalizację, gdyż na makiecie widać więcej rzeczy z perspektywy użyteczności systemu. Wyłapywane są również potencjalne błędy, które eliminuje się na tym etapie.

W ramach realizacji makiet powstaną takie elementy jak:
widoki głównych widoków i ich opis,
układ i opis bloków wraz z funkcjonalnościami,
układ i opis mechanizmów udostępnionych użytkownikom,
architektura informacji (rozplanowanie treści na stronie).


Usługa jest specjalistyczna, ze względu na indywidualne podejście do każdego z projektów. Nieszablonowość wynikająca z różnorodności rynków na jakich działają przedsiębiorstwa, ich otoczenia konkurencyjnego. Brak jest możliwości zastosowania schematu dopasowanego do każdego odbiorcy.


Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ciągu 18 miesięcy po zakończeniu etapu opracowania na podstawie zatwierdzonego Planu Wdrożenia Usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadają dużą wiedzę na temat produktów czy usług oferowanych. My dajemy możliwość wykorzystania naszego długoletniego doświadczenia z zakresu informatycznym oraz metod analityczno – syntetycznych. Proponowana usługa pozwala zapoznać się z głównymi problemami danego podmiotu gospodarczego oraz przekazuje rozwiązania prowadzące do poprawy wizerunku oraz rentowności przedsiębiorstwa oraz efektywności działań prowadzonych w Internecie.
Poznanie wygodnych rozwiązań i nowości technologicznych usprawniających zasadnicze procesy przedsiębiorstwa.
Ocena odbiorcy dzięki której może on wprowadzać zmiany realnie potrzebne, uzyskując w ten sposób wymierne efekty.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Ideo Sp. z o.o.

5170178188

ul. Nad Przyrwą 13, Rzeszów 35-234

Ideo Sp. z o.o. - Agencja Interaktywna i Internet Software House. Firma specjalizuje się we wdrożeniach serwisów internetowych i zaawansowanych portali informacyjnych. Ideo realizuje zaawansowane...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.