Opracowanie planu przedsięwzięcia wraz z analizą finansową

Parametry usługi
14 760 - 20 664

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 1

1

Czas realizacji

(miesiące)

5.00

Rating

90%

Dofinansowanie
(max. 20 tys. zł)

2

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

0

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis etapu opracowania
Usługa obejmuje opracowanie planu przedsięwzięcia wraz z analizą finansową dla wdrożenia produktu/usługi. W planie przedsięwzięcia w sposób precyzyjny opisany zostanie wdrażany produkt/usługa oraz wskazane zostaną jego/jej wszelkie atuty. Przykładowa struktura planu przedsięwzięcia składać się będzie z następujących części:
-Charakterystyka przedsiębiorstwa
-Charakterystyka przedsięwzięcia
-Opis wdrażanego produktu lub usługi
-Otoczenie wewnętrzne
-Otoczenie zewnętrzne
-Marketing i sprzedaż
-Harmonogram działań
-Analiza finansowa

Wdrożenie tego rodzaju usługi obejmuje następujące ramowe etapy:
-Analizę sytuacji obecnej przedsiębiorstwa;
-Zbadanie obecnej oferty produktowej/usługowej przedsiębiorstwa;
-Analizę konkurencyjności przedsiębiorstwa w kontekście wdrażanego produktu/usługi;
-Zbadanie aktualnego potencjału kadrowego, technicznego przedsiębiorstwa;
-Analiza ryzyk;
-Analiza SWOT (mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia);
-Opracowanie planu marketingowego wg koncepcji 4P;
-Zbudowanie konkretnego katalogu działań wdrożeniowych;
-Analiza opłacalności przedsięwzięcia uwzględniająca lata realizacji przedsięwzięcia oraz okres 10 po jego zakończeniu;
-Opracowanie raportu podsumowującego zawierającego rezultaty zrealizowanej usługi.
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
W dzisiejszych, konkurencyjnych czasach planowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, który odniesie sukces wymaga przemyśleń oraz solidnych przygotowań. Plan przedsięwzięcia pisze się zarówno w celu pozyskania kapitału, ale nie tylko. Planowanie jest podstawą sprawnej egzystencji każdej firmy, organizacji czy też projektu. Formalnym odpowiednikiem tego procesu jest plan przedsięwzięcia, który pełni kilka istotnych ról często nie dostrzeganych przez przedsiębiorców. Przede wszystkim odzwierciedla on sposób w jaki firma będzie zarządzana oraz narzędzia nadzoru zamierzonych działań. Pozwala na zdefiniowanie założeń oraz działań określonych jako cele krótko- i długoterminowe oraz monitorowanie ich wedle przyjętych wskaźników. Dodatkowo pozwala na dostrzeżenie słabych stron i zagrożeń, z którymi będzie trzeba się zmierzyć. Dzięki temu można dopasować strategię oraz działania firmy w celu zapobiegania tym zagrożeniom lub minimalizacji ich skutków. W konsekwencji plan przedsięwzięcia staje się narzędziem informacyjnym, które pozwala na ustrukturyzowanie wszystkich działań oraz strategii zarówno wewnątrz oraz na zewnątrz firmy. Stanowi on mapę pełną drogowskazów i dróg, którymi przedsiębiorca może i powinien się poruszać, aby osiągnąć cel przy jednoczesnym uwzględnieniu, że czasem będzie trzeba skorzystać z objazdów. Ponadto, pełni istotną rolę w rozmowach z potencjalnymi inwestorami i partnerami, ponieważ pozwala na weryfikację pomysłu i pozyskanie finansowania na jego realizację. Rzetelnie napisany plan przedsięwzięcia pozwala na samodzielną weryfikację czy planowane przedsięwzięcie ma potencjał i przyniesie zysk.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
INNpuls Sp. z o.o.

8133540225

Hetmańska 40A, Rzeszów 35-045

INNpuls świadczy wyspecjalizowane usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe o charakterze proinnowacyjnym. Z uwagi na koncentrację Spółki na projektach o wysokim potencjale innowacyjnym, klienci na ...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.