Audyt przedsiębiorstwa dotyczący analizy potencjału oraz potrzeb rozwojowych w zakresie wzornictwa przemysłowego (w skrócie Audyt wzorniczy przedsiębiorstwa)

Parametry usługi
104 550 - 128 596

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 1

od 3 do 4

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

90%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

0

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

0

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis etapu opracowania
Usługa specjalistyczna: Audyt przedsiębiorstwa dotyczący analizy potencjału oraz potrzeb rozwojowych w zakresie wzornictwa przemysłowego (Audyt wzorniczy przedsiębiorstwa) ZAKRES PRAC:
1. Analiza wzornicza firmy w zakresie: oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów, zdefiniowania i charakterystyki konkurencji, zdefiniowania i charakterystyki kluczowych trendów branżowych.
2. Analiza potrzeb firmy w zakresie zarządzania wzornictwem, 3. Analiza oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa, 4. Analiza potencjału rynkowego przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem narzędzia i metody:
a)FORMULARZ AUDYTOWY WSTĘPNY (wykorzystanie metody CAWI)
b)FORMULARZ AUDYTOWY ROZSZERZONY
c)WYWIAD POGŁĘBIONY
d)DESK RESEARCH
e)WARSZTATY DESIGN THINKING - warsztaty projektowania nowych usług lub
produktów realizowane są w oparciu o metodę Design Thinking. Celem warsztatów jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań, poprzez inne spojrzenie na konkretną markę, produkt czy usługę, przyjmując przede wszystkim perspektywę użytkowników. Dodatkowymi efektami warsztatów jest zintegrowanie zespołu, inspirowanie i motywowanie do działania oraz poznanie metod efektywnej współpracy. Rezultatem warsztatów będzie wypracowanie głównych założeń dla Strategii, które następnie rozwijane będą przy użyciu innych metod i narzędzi
f)PERSONA - na bazie prowadzonych analiz oraz danych dotyczących cech
socjo-demograficznych klientów, ich zainteresowań oraz wszelkich innych informacji buduje się modelową postać klientów grup docelowych. Pozwala to lepiej zrozumieć potencjalnych klientów, zobaczyć zamiast suchych danych, konkretną osobę, która się za nimi kryje, razem z jej słabościami, zainteresowaniami i problemami. Persony tworzone będą po to, aby móc precyzyjniej spojrzeć na produkt/usługę oczami klienta –zdefiniować potrzeby i motywację, dzięki czemu zaproponowane przez firmę rozwiązania będą miały głębszy sens. Persona używana może być jako narzędzie przy budowaniu nowych produktów i usług, w celu optymalizacji rozwiązań funkcjonalnych, dostosowanych do wymagań klienta
(prototypowanie)
g)ŚCIEŻKA DOŚWIADCZEŃ KLIENTA - pozwala spojrzeć na produkt/usługę z
punktu widzenia odbiorcy w trakcie procesu interakcji z firmą, jej ofertą, przedstawicielami, procedurami. Ta perspektywa wyjaśnia prawdziwe lub hipotetyczne doświadczenie klienta (interakcje). Pozwala zidentyfikować oczekiwania klienta, określić czynniki, które wpływają na to, czy klient jest usatysfakcjonowany czy nie. Umożliwia także dostrzeżenie problemów klienta w kolejnych krokach, zwizualizowanie informacji zgromadzonych podczas analiz i wywiadów oraz określenie wszystkich momentów prawdy. Metoda obejmować będzie 3 fazy, przed, w trakcie i po sprzedaży Efekt usługi będzie raport w formie Strategii wzorniczej zawierającej co
najmniej:
I.CHARAKTERYSTYKĘ FIRMY - analiza wzornicza firmy w zakresie produktów,
technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej
II.OTOCZENIE FIRMY W ZAKRESIE DESIGNU - m.in. informacje odnośnie
charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów
III.TRENDY RYNKOWE - kluczowe w kontekście beneficjenta trendy
branżowe, społeczne i technologiczne o dużym potencjale wpływu na rynek beneficjenta
IV.WYKORZYSTANIE WZORNICTWA W FIRMIE - poziom wykorzystania wzornictwa
w firmie oraz potencjał w tym zakresie, ze wskazaniem istniejących i koniecznych zasobów
V.PROBLEMY WZORNICZE W FIRMIE - wskazanie głównych problemów mających
wpływ na dalszy rozwój firmy w oparciu o wzornictwo
VI.MOŻLIWOŚCI ROZWOJU - przedstawienie możliwości rozwiązania problemów
wzorniczych w firmie ze wskazaniem głównych obszarów interwencji
VII.REKOMENDACJE DZIAŁAŃ - rekomendacje dalszych szczegółowych działań
dla przedsiębiorstwa w formie wdrożeniowego planu zadaniowego wraz z budżetem dalszych szczegółowych działań dla przedsiębiorstwa
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ramach usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Usługa specjalistyczna: Audyt przedsiębiorstwa dotyczący analizy potencjału oraz potrzeb rozwojowych w zakresie wzornictwa przemysłowego (Audyt wzorniczy przedsiębiorstwa) ZAKRES PRAC:
1. Analiza wzornicza firmy w zakresie: oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów, zdefiniowania i charakterystyki konkurencji, zdefiniowania i charakterystyki kluczowych trendów branżowych.
2. Analiza potrzeb firmy w zakresie zarządzania wzornictwem, 3. Analiza oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa, 4. Analiza potencjału rynkowego przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem narzędzia i metody:
a)FORMULARZ AUDYTOWY WSTĘPNY (wykorzystanie metody CAWI)
b)FORMULARZ AUDYTOWY ROZSZERZONY
c)WYWIAD POGŁĘBIONY
d)DESK RESEARCH
e)WARSZTATY DESIGN THINKING - warsztaty projektowania nowych usług lub
produktów realizowane są w oparciu o metodę Design Thinking. Celem warsztatów jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań, poprzez inne spojrzenie na konkretną markę, produkt czy usługę, przyjmując przede wszystkim perspektywę użytkowników. Dodatkowymi efektami warsztatów jest zintegrowanie zespołu, inspirowanie i motywowanie do działania oraz poznanie metod efektywnej współpracy. Rezultatem warsztatów będzie wypracowanie głównych założeń dla Strategii, które następnie rozwijane będą przy użyciu innych metod i narzędzi
f)PERSONA - na bazie prowadzonych analiz oraz danych dotyczących cech
socjo-demograficznych klientów, ich zainteresowań oraz wszelkich innych informacji buduje się modelową postać klientów grup docelowych. Pozwala to lepiej zrozumieć potencjalnych klientów, zobaczyć zamiast suchych danych, konkretną osobę, która się za nimi kryje, razem z jej słabościami, zainteresowaniami i problemami. Persony tworzone będą po to, aby móc precyzyjniej spojrzeć na produkt/usługę oczami klienta –zdefiniować potrzeby i motywację, dzięki czemu zaproponowane przez firmę rozwiąza
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
INNpuls Sp. z o.o.

8133540225

Hetmańska 40A, Rzeszów 35-045

INNpuls świadczy wyspecjalizowane usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe o charakterze proinnowacyjnym. Z uwagi na koncentrację Spółki na projektach o wysokim potencjale innowacyjnym, klienci na ...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.