Usprawnienie i automatyzacja procesów biznesowych realizowanych w firmowych serwisach internetowych

Parametry usługi
10500 - 67000

Cena netto (zł)

stawka zwolniona VAT

od 1 do 6

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie

Opis usługi
Usługa polega na analizie procesów biznesowych klienta realizowanych poprzez firmowe serwisy internetowe, identyfikacji problemów i możliwości ich optymalizacji oraz zaprojektowaniu i ewentualnym wdrożeniu rozwiązań optymalizacyjnych. Integralną częścią usługi jest także wdrożenie systemu pomiaru stopnia wpływu wdrożonych rozwiązań na realizację procesów biznesowych w serwisach internetowych firmy.

Cele usługi

W ramach każdego projektu może być realizowany jeden, kilka lub wszystkie z przedstawionych poniżej celów.
- Zwiększenie wygody użytkowania - uproszczenie i automatyzacja zadań wykonywanych przez użytkowników w serwisie.
- Zwiększenie przejrzystości serwisu - optymalizacja architektury informacji i nawigacji
- Wzrost konwersji - zwiększenie odsetka użytkowników realizujących z powodzeniem zadania w serwisie.
- Zmniejszenie liczby porzuceń - zmniejszenie odsetka użytkowników rezygnujących w trakcie realizacji zadań w serwisie.
- Zwiększenie retencji - motywacja użytkowników do powrotu do serwisu.
- Automatyzacja komunikacji z użytkownikami - zwiększenie liczby zamówień i zapytań obsłużonych w ciągu danego okresu czasu.
- Optymalizacja obsługi serwisu - usprawnienie procesów administracji serwisem.
- Zwiększanie dostępności - Zwiększanie stopnia w jakim serwis może być postrzegany, rozumiany i przeglądany przez wszystkich użytkowników, niezależnie od ich cech lub upośledzeń.
- Dopasowanie do RODO - dostosowanie serwisu do regulacji związanych z ochroną danych osobowych obowiązujących od 25 maja 2018.

Ramowy zakres usługi

Etap I - Identyfikacja obszarów rozwojowych
Identyfikacja szczegółowych celów biznesowych, obszarów rozwojowych oraz kluczowych wskaźników efektywności procesów biznesowych realizowanych w serwisach internetowych firmy. W ramach tego etapu mogą być realizowane następujące działania:

- Analiza procesów biznesowych
W ramach tego działania przeprowadzona zostaje analiza procesów biznesowych firmy realizowanych w firmowych serwisach internetowych.

- Audyt ekspercki
W ramach audytu interdyscyplinarny zespół specjalistów, we współpracy z przedstawicielami firmy klienta, określa i doprecyzowuje kluczowe cele, obszary i konkretne działania do wykonania w ramach optymalizacji procesów biznesowych realizowanych w serwisach internetowych firmy.

- Testy użyteczności
Zespół specjalistów - przy udziale realnych użytkowników - określa czy serwis realizuje zadania, do których został zaprojektowany. W trakcie testów wykrywane są problemy, które użytkownicy napotykają w realizowaniu zadań w serwisie.

Etap II - Badania perspektywy użytkownika
Wdrożenie narzędzi badawczo-analitycznych przygotowanych pod konkretnego klienta na podstawie wniosków i wytycznych wypracowanych w pierwszym etapie.

Etap III - Projektowanie rozwiązania
Przygotowanie i wizualizacja koncepcji optymalizacji celów i procesów biznesowych firmy realizowanych w serwisie internetowym.

Etap IV - Wdrożenie rozwiązania
Na tym etapie wdrażamy lub wspieramy klienta we wdrożeniu zaprojektowanych zmian w serwisach internetowych.

Etap V - Wdrożenie systemu analitycznego
Zaplanowanie i wdrożenie systemu zbierania i analizy danych o ruchu i zachowaniu użytkowników serwisu w oparciu o narzędzia analityczne Google Analytics w celu pomiaru efektów projektu i planowania dalszej optymalizacji.

Usługa w etapie V polega na przygotowaniu szczegółowego planu pomiaru realizacji celów biznesowych w serwisie klienta i odpowiedniej konfiguracji narzędzia analitycznego należącego do podmiotu trzeciego, które jest bezpłatne i ogólnodostępne przez przeglądarkę internetową. Usługa nie polega na sprzedaży środków trwałych, ani wartości niematerialnych lub prawnych.
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP

Wartość dodana dla firm korzystających z naszej usługi to ciągłe, zorganizowane zwiększanie swojej konkurencyjności dzięki zwiększaniu wydajności i jednoczesnej optymalizacji kosztów procesów biznesowych realizowanych przez firmę w jej serwisach internetowych.

Na tak rozumianą wartość dodaną składają następujące elementy:

Lepsze rozumienie potrzeb klientów

- zbieranie danych dających wgląd w demografię, oczekiwania i zainteresowania użytkowników w kontekście oferty firmy,
- ciągłe doskonalenie procesów sprzedaży i obsługi klienta,
- szybkie reagowanie na zmiany zachowań użytkowników,

Optymalizacji kosztów tworzenia i doskonalenia cyfrowych usług i produktów firmy

- obiektywne spojrzenie na potrzeby i oczekiwania użytkowników / klientów firmy
- możliwość lepszego poznania i zrozumienia kluczowych cech usług, produktów i ich przewag konkurencyjnych
- wiedza o tym, które obszary i działania przynoszą najlepsze efekty i w co najbardziej opłaca się inwestować

Identyfikacja potencjalnych kierunków rozwoju produktów i usług

Usługa znacząco usprawnia zarządzanie cyklem życia cyfrowego produktu lub usługi, sygnalizuje potencjalne zniechęcenie i zmęczenie użytkownika, ale także daje podstawy do trafnego przewidywania kierunków rozwoju i ulepszania produktów i usług.

Analityczne podejście do rozwoju biznesu

Większa kontrola nad rozwojem biznesu, dzięki mierzalnym, sprecyzowanym celom i określonym miernikom stopnia ich realizacji oraz narzędziom pozwalającym kadrze menedżerskiej na podejmowanie trafnych decyzji w oparciu o dane.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
WydajnyWeb Andrzej Martens

5170180593

Krakowska 18D / 60, Rzeszów 35-111

Koncentrujemy się na strategicznym rozwoju biznesów naszych klientów, korzystając z możliwości i narzędzi dostępnych w Internecie. Nasza oferta umożliwia korzystanie z zalet strategicznego ...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.