INSTYTUT BADAŃ TECHNICZNYCH I TRANSFERU INNOWACJI PRZEMYSŁOWYCH

Opis

INSTYTUT BADAŃ TECHNICZNYCH I TRANSFERU INNOWACJI PRZEMYSŁOWYCH działa od 2014 roku i specjalizuje się w zaawansowanym doradztwie gospodarczym. Kadra instytutu składa się z kilkunastu pracowników i stałych współpracowników oraz kilkunastu ekspertów angażowanych do usług specjalistycznych.
Wśród najważniejszych Klientów Instytutu wymienić: VERASHAPE, AKPIL, BESTER SKLEJKI, BRATEX, MATEO.

Najważniejsze dokonania Instytutu w ostatnich 3 latach:
- opracowanie 23 wynalazków (złożone wnioski o ochronę patentową)
- opracowanie 6 wzorów użytkowych (złożone wnioski o ochronę patentową
- uzyskanie ochrony na 6 wzorów przemysłowych w Polsce
- uzyskanie ochrony na 6 wzory przemysłowe w Unii Europejskiej
- przeprowadzenie 39 audytów patentowych
- udział w realizacji 19 audytów wzorniczych
- pomyślne zakończenie komercjalizacji 3 wynalazków, których komercjalizacja przekroczyła kwotę 10 mln PLN
- wdrożenie usprawnień procesu produkcyjnego i technologicznego w 6 firmach
- współautorstwo w zakresie opracowania 32 opinii o innowacyjności.

Świadczone usługi dla przedsiębiorstw koncentrują się na następujących obszarach:
•DORADZTWO PATENTOWE (patenty, wzoru użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe)
•USŁUGI (DORADZTWO) w zakresie wzornictwa (audyty wzornicze, strategie wzornicze, projekty wzornicze nowych produktów oraz narzędzi wspierających sprzedaż)
•DORADZTWO W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI TECHNOLOGII PRODUKCJI (zarówno nowych, jak i już wdrożonych w firmie), zwłaszcza w kontekście optymalizacji efektywności energetycznej
•DORADZTWO W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI procesów wytwarzania i ich powtarzalności (standardy zarządzania jakością, zarządzanie i optymalizacja procesów produkcyjnych)
•TRANSFER TECHNOLOGII, w tym technologii informatycznych ukierunkowanych na usprawnienie procesów produkcyjnych

Dostępne usługi
Logo
Logo INSTYTUT BADAŃ TECHNICZNYCH I TRANSFERU INNOWACJI PRZEMYSŁOWYCH
Dane firmy

8133685946

660 778116

lp.ywolsymezrptutytsni@oruib

INSTALATORÓW 3, Rzeszów 35-210

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.