Nowoczesna produkcja w MSP – transformacja w kierunku Przemysł 4.0 i Smart Factory

Parametry usługi
61500 - 147600

Cena brutto (zł)

Liczba wariantów: 0

od 4 do 12

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

1

Liczba nabyć
ogółem

0

Liczba nabyć
w bieżącym miesiącu

0

Liczba nabyć
w ciagu 180 dni

Opis etapu opracowania
Usługa specjalistyczna, która będzie polegała na przeprowadzeniu analizy i audytu dotychczasowych metod produkcji w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem:
•Przeglądu procesów produkcyjnych i logistycznych
•Weryfikacji kompletności technologii wytwórczych w zakresie kluczowych wskaźników, operacji i zasobów
•Metod planistycznych
•Wykorzystania parku maszynowego, posiadanych zasobów ludzkich, systemów informatycznych, powierzchni produkcyjnej i magazynowej.

Wynikiem analizy będą szczegółowe zalecenia zmian w zakresie przebiegających w organizacji procesów, sposobów produkcji, zarządzania, wymiany informacji w celu przygotowania organizacji do transformacji zgodnie ze standardami idei Przemysł 4.0 oraz Smart Factory. Do produktów jakie otrzyma przedsiębiorstwo w wyniku realizacji usługi należą: opracowany raport wskazujący na kierunki rozwoju, wdrożenie usprawnień, uefektywnienie procesów produkcyjnych i około produkcyjnych, unowocześnienie i uwspółcześnienie strategii oraz profilu przedsiębiorstwa.
Przemysł 4.0 – czyli czwarta rewolucja przemysłowa jest koncepcją dotycząca wykorzystania automatyzacji oraz przetwarzania i wymiany danych, a także wdrażania różnorodnych nowych technologii pozwalających na tworzenie tzw. systemów cyber-fizycznych oraz zmianę sposobów wytwarzania. Dotyczy ona także digitalizacji produkcji, gdzie urządzenia i systemy technologiczne są ze sobą skomunikowane. Drugim wymiarem Przemysłu 4.0 jest ten związany z zarządzaniem produkcją, działalnością organizacji oraz łańcuchem tworzenia wartości.
Efektem usługi jest wdrożenie, czyli przygotowanie przedsiębiorstwa do rewolucyjnej zmiany sposobu zarządzania produkcją, gdzie systemy będą działały w sposób wysoce autonomiczny, dynamicznie zmieniając swoją strukturę i funkcje w obrębie organizacji (zgodnie ze standardami idei Przemysł 4.0 oraz Smart Factory). Opisane powyżej zjawiska pozwolą na zmianę paradygmatu wytwarzania, dając możliwość produkcji elastycznej, wysoce spersonalizowanej i jednocześnie efektywnej kosztowo.

Usługa realizowana będzie etapowo:
1.Etap 1 – Przegląd:
a.Poznanie – obserwacje całościowych zadań i procesów przebiegających na produkcji
b.wywiady z pracownikami – zarówno kluczową kadrą kierowniczą jak i pracownikami liniowymi
c.Analiza technologii – przewodników, BOM-ów, marszrut, operacji
d.Analiza wykorzystania potencjału produkcyjnego oraz w perspektywie 3-5 lat
e.Analiza wykorzystania przestrzeni produkcyjnej i magazynowej
f.Ocena przepływów materiałowych, sposobów komunikacji, potwierdzania i przesyłania informacji zwrotnej do uczestników procesów
g.Analiza parku maszynowego
h.Audyt systemu informatycznego
" Dobrze wykonany przegląd jest fundamentem dalszej pracy"

2.Etap 2 – opracowanie koncepcji usprawnienia i wdrożenie zmiany przygotowujących organizację do implementacji idei Przemysł 4.0:
a. Opracowanie koncepcji i wdrożenie zmian w zakresie technologii
b. Opracowanie koncepcji i wdrożenie zmian w zakresie procesów
c. Opracowanie koncepcji i wdrożenie zmian w zakresie planowania produkcji wraz z odpowiednią komunikacją do osób odpowiedzialnych w poszczególnych procesach
d. Zaszczepienie idei ciągłego doskonalenia i poszukiwania rozwiązań na każdym stanowisku pracy
e. Rozwianie obaw i mitów, że automatyzacja i robotyzacja zlikwiduje miejsca pracy
„Jeśli ustalisz kierunek zmian i zaakceptujesz, że potrzeba czasu, zanim zobaczysz efekt, to jesteś na właściwej drodze”.

Proponowana usługa jest usługą doradczą i nie polega na sprzedaży środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych oraz nie została wpisana do Bazy Usług Rozwojowych.
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma w etapie opracowania
Lp. Produkt Forma
brak produktów

Wdrożenie nastąpi w ciągu 18 miesięcy po zakończeniu etapu opracowania na podstawie zatwierdzonego Planu Wdrożenia Usługi

Opis etapu wdrożenia
Produkty, jakie Odbiorca Wsparcia otrzyma / wytworzy w etapie wdrożenia
Lp. Produkt Forma
brak produktów
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Możliwe do osiągnięcia korzyści w obszarze produkcji:
•Zwiększenie produktywności – możliwość lepszego wykorzystania posiadanych aktywów i minimalizacja czasów przestojów
•Lepsze planowanie i monitorowanie procesów wytwórczych
•Optymalizacja kosztów produkcji dzięki identyfikacji strat i monitorowaniu kosztów
•Widoczność informacji produkcyjnych na różnych poziomach organizacyjnych przedsiębiorstw, możliwość śledzenia bieżącego stanu pracy maszyn
•Wytwarzanie „inteligentnych” produktów zapewniających możliwość śledzenia (np. z wykorzystaniem tagów RFID) w całym cyklu ich życia – od produkcji, poprzez transport, serwisowanie, po recykling
•Wdrażanie nowych modeli produkcyjnych
•Możliwość wdrażania strategii predykcyjnego utrzymania ruchu
•Większa skalowalność produkcji – np. dzięki użyciu platform chmurowych.

Możliwe do osiągnięcia korzyści dla całej organizacji i biznesu:
•Zwiększanie konkurencyjności, możliwość stworzenia unikalnej na rynku oferty
•Możliwość wytwarzania produktów personalizowanych, produkowanych zgodnie z preferencjami klientów przy jednoczesnej minimalizacji kosztów krańcowych produkcji
•Transformacja oferty dla konsumentów, zbudowanie bliższych relacji z klientami, stworzenie organizacji customer-centric
•Lepsze dopasowanie do wymogów rynku, szybsze reagowanie na zmiany
•Skrócenie czasów projektowania i wprowadzania produktów na rynek (time-to-market)
•Integracja procesów produkcyjnych, magazynowych i logistycznych
•Możliwości wytworzenia nowych strumieni przychodów z nowych modeli biznesowych
•Łatwiejsze zarządzanie wytwarzaniem w przypadku rozproszonych geograficznie oddziałów produkcyjnych
•Możliwość zaoferowania wykorzystania danych z inteligentnych produktów i systemów jako usługi
•Lepsza kontrola nad pełnym cyklem życia produktu w tym na etapie jego użytkowania, dzięki możliwości przekazywania danych monitorujących parametry produktu u klienta i diagnozowaniu stanu technicznego.

Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
FiM Consulting Sp. z o.o.

5272329484

ul. Jana Szymczaka 5C, Warszawa 01-227

FiM Consulting Sp. z o.o. jest polską firmą szkoleniową, doradczą i informatyczną, która zrealizowała setki projektów w trakcie swojej działalności (od 1993 roku). Od ponad 20 lat pomagamy polskim spó...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.