Optymalizacja kosztów logistyki oraz czasu realizacji zleceń.

Parametry usługi
20000 - 100000

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 1 do 3

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis usługi
Przedsiębiorcy dążą do unowocześnienia sposobów zarządzania magazynem, w celu zwiększenia wydajności i efektywności prac magazynowych. Nowoczesne systemy zarządzania pracą magazynu (WMS) nie tylko w istotny sposób porządkują procesy logistyczne ale co ważniejsze obniżają koszty logistyki i magazynowania. Nie ma jednego systemu WMS uniwersalnego dla każdej branży czy przedsiębiorstwa. Każda branża ma inne potrzeby w zakresie zarządzania magazynem i zarządzania przepływami.

Oferowana usługa będzie polegała na przeprowadzeniu audytu procesów zarządzania ruchem produktów oraz koordynowania prac magazynowych. Pozwoli to uzyskać precyzyjne informacje dotyczące potrzeb przedsiębiorstwa w tym zakresie. Na tej podstawie zostanie zaprojektowany indywidualny system do zarządzania pracą magazynu (Warehouse Management System).

UWAGA!
usługa nie polega na sprzedaży jakiegokolwiek oprogramowania IT lub jego licencji - jej efektem ma być rekomendacja dowolnego rozwiązania typu WMS dostępnego na rynku, które w największym stopniu zaspokoi potrzeby przedsiębiorstwa w tym zakresie.


ELEMENT OPRACOWANIA USPRAWNIENIA
Dzięki przeprowadzeniu audytu pod kontem obsługi magazynu klient, który zdecyduje się na tego typu usługę będzie mógł pozyskać informacje dotyczące usprawnień podnoszących efektywność i wydajność pracy magazynierów. Celem audytu jest również dobór technologii znakowania asortymentu, a co za tym idzie sprzętu niezbędnego do obsługi procesu, w tym kolektorów danych, czytników kodów kreskowych, czy w przypadku wyboru przez klienta znakowania w postaci RFID, odpowiednich anten, „tagów” oraz czytników. Dodatkowo elementem analizy będzie dobór odpowiedniej infrastruktury sieciowej, będącej podstawą całego systemu, takiej jak klasa sieci, rodzaj anten WIFI czy zarzadzanie routingiem pomiędzy każdym z punktów dostępu. Znaczenie przy tego typu pracy ma również dobór odpowiednich narzędzi do przydzielania i ewidencji zadań pracy magazyniera. Jako kolejny element, który będzie dobierany przy przeprowadzaniu audytu jest system klasy WMS, który będzie mógł być wykorzystywany przy pracy na magazynie. Będzie on dobierany indywidualnie w ostatnim etapie analizy, po ustaleniu wszystkich wcześniejszych wytycznych. Mierzalnym efektem dla przedsiębiorstwa, które skorzysta z usługi będzie zestaw wytycznych zawierający dobrane narzędzia i rozwiązania, które wspomogą pracę magazynu przyspieszając realizację zleceń. Ponadto zwiększą rentowność poprzez efektywniejsze i szybsze obsłużenie części logistycznej przedsiębiorstwa w zakresie składowania i wydawania towarów z magazynu.


ELEMENT WDROŻENIA
Dla jak najlepszego wykonania tego typu zadania niezbędne będzie przygotowanie wytycznych w formie instrukcji dotyczących wdrożenia od strony zarówno infrastrukturalnej jak i programowej. Instrukcja będzie zawierała między innymi: rekomendację odpowiedniej technologii znakowania asortymentu, sprzętu i infrastruktury wspomagającej takiej jak sieć WIFI, czytniki, kolektory itp. oraz rekomendację oprogramowania klasy WMS dobranego pod potrzeby klienta. Zbiór wytycznych (Instrukcja) zawierać będzie rekomendacje techniczne, opracowany budżet, harmonogram, opis ryzyk wdrożenia rekomendowanych rozwiązań.


Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Opteam to doświadczony dostawca rozwiązań informatycznych dla biznesu, współpracujący z największymi producentami z branży IT. Dzięki oferowanej usłudze firmy z sektora MŚP zyskają wiedzę na temat możliwości wdrożenia indywidualnie zaprojektowanego systemu informatycznego do zarządzania pracą magazynu (Warehouse Management System).
Taki system powinien docelowo przyczynić się do:
- lepszego wykorzystania dostępnej powierzchni magazynowej,
- usprawnienia procesu obsługi zamówień,
- zmniejszenia wpływu pomyłek ludzkich,
- zminimalizowania zapasów,
- ułatwienia procesu inwentaryzacji.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA

8130334531

Jasionka, Tajęcina 113 36-002

OPTeam SA działa na polskim rynku IT od 1988 roku. Od 2010 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jesteśmy producentem oraz integratorem systemów wykorzystujących te...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.