Generowanie raportów na potrzeby analityki biznesowej

Parametry usługi
20000 - 100000

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 1 do 3

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis usługi
Usługa będzie polegać na analizie i przekształcaniu baz danych w czasie rzeczywistym, w celu dostarczenia kluczowych wskaźników efektywności działania przedsiębiorstwa. Analiza ta odbędzie się z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence (BI) posiadającymi funkcjonalność pobierania danych z zewnętrznych źródeł (oprogramowanie zainstalowane na przenośnym komputerze należącym do audytorów Opteam podpina się do bazy danych w postaci np. arkuszy kalkulacyjnych, systemu ERP itp. i generuje raport) BI skupia dziedziny oraz technologie takie jak: statystyka, ekonometria, badania operacyjne, sztuczna inteligencja, bazy danych, raportowanie biznesowe, analityka, data mining, czy też benchmarking.

Usługa składać się będzie z następujących etapów:
ETAP I
Wywiad z kadrą zarządzającą przedsiębiorstwem dotyczący tego jakiego typu informacji potrzebują do analizy efektywności działania lub zdiagnozowania ewentualnych problemów w funkcjonowaniu firmy.
ETAP II
Utworzenie hurtowni danych, w której zgromadzone zostaną informacje z różnych systemów informatycznych przedsiębiorstwa.
ETAP III
Zestawienie i prezentacja zgromadzonych danych w formie raportów, wykresów.

UWAGA!
usługa nie polega na sprzedaży jakiegokolwiek oprogramowania IT lub jego licencji - jej efektem ma być wygenerowanie przejrzystego materiału w formie raportu, który dostarczy przedsiębiorcy potrzebnych informacji z zakresu analityki biznesowej.

ELEMENT OPRACOWANIA
Dzięki zastosowaniu najnowszych narzędzi klasy BI, które umożliwiają interoperacyjność w odniesieniu do analizy danych w przedsiębiorstwie, możliwe będzie przeanalizowanie danych z kilku źródeł, podsystemów czy baz danych, w jednym narzędziu co pozwoli na znacznie szybsze, skuteczniejsze oraz bardziej precyzyjne dotarcie do istotnych z punktu widzenia zarządczego informacji znajdujących się w rozproszonych systemach w przedsiębiorstwie. Dzięki wykorzystaniu oprogramowania klasy BI będzie możliwe przedstawienie w jasny i czytelny sposób takich informacji jak weryfikacja budżetów i planów firmy, zdarzeń w obszarze logistyki, stanie i strukturze płatności i zobowiązań, obrotów i sald na kontach księgowych w odniesieniu do pracy operacyjnej, czy realizacji projektów, pozyskanie pełnej wiedzy dotyczącej obszaru produkcji, monitorowanie tego typu procesów „od ogółu do szczegółu”, przygotowanie od kilku do kilkunastu wskaźników nazywanych Kluczowymi Wskaźnikami Efektywności,(KPI) będących swoistymi „barometrami” kondycji firmy. Stała analiza tego typu wartości oraz trendu tych wskaźników, i porównanie z wartościami pożądanymi, pozwoli łatwo ocenić, czy kierunek, w którym zmierza firma, jest właściwy.

ELEMENT WDROŻENIA
Bezpośrednim efektem usługi będzie Raport zawierający wytyczne dotyczące sposobu organizacji procesów w firmie, który pozwoli na pełną i efektywną analizę danych, nie zakłóconą np. przez nieefektywne oraz niepełne dane wprowadzane do baz przez pracowników firmy.
Dokument analizy będzie swoistą instrukcją postępowania użytkowników systemu, której precyzyjne wykonywanie zaleceń w niej zawartych będzie skutkowało uzyskiwaniem precyzyjnych informacji o stanie przedsiębiorstwa, oraz efektywnym wykorzystaniem narzędzi BI. Aby w pełni wykorzystać potencjał tego typu oprogramowania analizą zostaną objęte wszystkie obszary działalności firmy. Ma to na celu dotarcie do wszystkich kluczowych informacji za pomocą jednego narzędzia.

Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Usługa wykorzystująca narzędzia BI będzie polegała na połączeniu danych z wielu źródeł i stworzeniu z nich przejrzystego komunikatu. Zamiast kilku raportów przedsiębiorca otrzyma jeden, zoptymalizowany raport będący połączeniem wszystkich. Otrzymane sprawozdanie będzie mógł analizować i modyfikować w zależności od tego, jakich informacji potrzebuje. Jest to doskonały materiał do analiz oraz przewidywań w kontekście tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA

8130334531

Jasionka, Tajęcina 113 36-002

OPTeam SA działa na polskim rynku IT od 1988 roku. Od 2010 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jesteśmy producentem oraz integratorem systemów wykorzystujących te...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.