Optymalizacja i automatyzacja procesu rekrutacji i rozwoju talentów

Parametry usługi
78450 - 96450

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 1 do 3

Czas realizacji

(miesiące)

4.75

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis usługi
Kompleksowa usługa z zakresu dostosowania firmy do obecnej rzeczywistości biznesowej na płaszczyźnie procesu rekrutacji i rozwoju talentów.


Usługa składa się z czterech faz.


Faza I. Audyt firmy dotyczący obecnie realizowanych działań na płaszczyźnie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym szczególnie rekrutacji (talentów), procesu wdrożenia nowych pracowników (onboardingu), zarządzania talentami, rozwoju pracowników, działań budowania marki pracodawcy (wewnątrz firmy i na zewnątrz firmy, w tym wykorzystaniu mediów społecznościowych i monitoringu Internetu do budowania świadomości marki pracodawcy).

Faza II. Opracowanie strategii obejmującej takie obszary, jak m.in.:
- wnioski z audytu
- rekomendacje wraz ze strategią wdrożenia najlepszych praktyk na płaszczyźnie budowania marki pracodawcy przy użyciu zarówno metod online, jak i offline
- rekomendacje wraz ze strategią wdrożenia narzędzi optymalizacji i automatyzacji procesu rekrutacji (talentów)
- rekomendacje wraz ze strategią wdrożenia narzędzi optymalizacji i automatyzacji procesu wdrożenia nowych pracowników (onboardingu)
- rekomendacje wraz ze strategią wdrożenia narzędzi optymalizacji i automatyzacji procesu rozwoju pracowników, w tym szczególnie personelu kluczowego
- rekomendacje wraz ze strategią wdrożenia narzędzi optymalizacji i automatyzacji różnego rodzaju procesów w firmie (przez marketing, PR, aż po procesy sprzedażowe)
- wykaz metod, technik i narzędzi rekomendowanych do wdrożenia na płaszczyźnie firmy, z punktu widzenia jej wielkości, branży, typów klientów.

Faza III. Doradztwo w zakresie wdrożenia proponowanych usprawnień.

Faza IV. Po-wdrożeniowa kontrola efektywności.

Wartością dodaną jest to, iż na etapie audytu analizowane są nie tylko procesy stricte związane z rekrutacją, ale wszystkie procesy w firmie tak, aby rekomendowane usprawnienia były dla niej szyte na miarę.


Usługa nie polega na sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych oraz sprzedaży środków trwałych.
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Wdrożenie usługi do przedsiębiorstw sektora MMŚP zlokalizowanych w województwie podkarpackim pozwoli na znaczne przyspieszenie ich rozwoju, dzięki usprawnieniu procesów rekrutacji i rozwoju talentów. Kluczowym zasobem każdego przedsiębiorstwa są zasoby ludzkie, zaś w obecnej rzeczywistości gospodarczej, w tym szczególnie w województwie podkarpackim, w którym coraz więcej międzynarodowych firm lokuje swoje przedstawicielstwa, siedziby, hale produkcyjne, centra badawczo-rozwojowe, itp. co raz trudniej jest konkurować na rynku ofert pracy, jak również coraz ciężej jest poszukiwać i rekrutować prawdziwe talenty, które wpływają w znacznej mierze na sukces każdej firmy, w tym szczególnie firm z sektora MŚP. Co więcej, w związku na unikatowy i innowacyjny charakter usługi, firmy z sektora MŚP z województwa podkarpackiego, które skorzystają z usługi, będą niejako „do przodu” względem innych firm, ponieważ jedynie ponadnarodowe korporacje stosują procesy optymalizacji i automatyzacji rekrutacji i rozwoju talentów. Jedynie niewielki odsetek firm sektora MŚP stosuje tego typu praktyki. Tym samym można spodziewać się przyspieszenia rozwoju firm z regionu w perspektywie kilkuletniej.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
MECH Sp. z o.o.

5170376988

Mickiewicza 18, Tyczyn 36-020

MECH sp. z o.o. to zespół ekspertów z zakresu optymalizacji i automatyzacji rożnego rodzaju procesów w firmach z sektora MMŚP, w tym szczególnie na płaszczyźnie rekrutacji najbardziej rokujących talen...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.