Optymalizacja operacyjna poprzez skrócenia czasu przezbrojeń maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych

Parametry usługi
30040 - 36949

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

12

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie

Opis usługi
Optymalizacja operacyjna poprzez skrócenia czasu przezbrojeń maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych

Stosowane w projekcie narzędzia i metody pozwalają ograniczyć czas przezbrojenia, czyli nastawienia maszyny oznaczającego wymianę lub ustawienie w określonych położeniach narzędzi, przyrządów i uchwytów oraz wymiennych części maszyny, niezbędnych do przeprowadzenia obróbki serii jednakowych wyrobów z założoną dokładnością.

Dzięki projektowi wskaźniki zdolności produkcyjnej ulegają wzrostowi dlatego, że cały proces jest możliwie uproszczony i skrócony, a tym samym skrócony jest czas realizacji zamówień. Krótsze przestoje w pracy powodują mniej strat, zwiększają elastyczność systemu produkcyjnego, a tym samym polepszają płynność finansową zakładu. Dodatkowo standaryzacja rozwiązań poprawia kontrolę nad etapem przezbrajania. Dzięki temu tez znacznie zwiększa się bezpieczeństwo pracy w zakładzie.
Produkty końcowe projektu, które otrzymuje Klient to zoptymalizowane standardy przezbrojeń. Dodatkowo LUQAM uczestniczy aktywnie we wdrożeniu akcji optymalizacyjnych wynikających z konsultacji i analiz wdrożeniowych.

Etap I
Pierwszy etap to organizacja projektu (wskaźniki, terminy, zasoby ludzkie wybór maszyn) oraz dokładna obserwacja standardowego przebiegu przezbrajania. Jest to filmowanie całego procesu, a następnie analiza poszczególnych czynności.
8 godzin konsultacje, 24 godziny analiza.


Etap II
W drugim etapie następuje podział działań na przezbrojenia wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne to wszystkie akcje, jakie można wykonać dopiero po wyłączeniu maszyny. Natomiast zewnętrzne przezbrojenia to czynności, których dokonuje się poza obrębem urządzenia. To przezbrojenia wewnętrzne powodują straty czasu i przestoje, dlatego warto jest je skracać lub eliminować. Dużą uwagę zwraca się także na to, aby na miejscu znajdowały się potrzebne narzędzia i wykwalifikowane osoby oraz aby usprawniła się komunikacja pomiędzy działami.
24 godziny analizy

Etap III
Etapem trzecim jest przekształcanie samych przezbrojeń. Statystycznie to regulacja maszyn oraz testowanie zabierają najwięcej czasu przy przezbrajaniu. Dlatego istotne jest ustalenie takiego standardu, który przyśpieszy ustawianie lub przekształcenie go w proces zewnętrzny (np. za pomocą szablonów z określonymi wymiarami).
24 godziny analizy

Etap IV
Czwarty etap polega na racjonalizacji poszczególnych elementów przezbrojenia. Dotyczy on wprowadzenia organizacyjnych, logistycznych i sprzętowych rozwiązań, które znacznie przyspieszą przezbrojenie, nie niosąc przy tym ze sobą żadnych negatywnych skutków, na przykład spadku jakości wykonanych prac czy niższej sprawności przezbrojonego urządzenia. W praktyce czwarty etap metody polega na umieszczeniu koniecznych narzędzi tuż przy maszynie, organizacji ułożenia tych narzędzi czy zamianie elementów mocujących lub regulacyjnych na takie, które można mocować jednym ruchem, aby odbywało się to jak najszybciej. W ten sposób tradycyjne śruby mogą być zastąpione szybkozłączkami, zaciskami czy bolcami, tradycyjne klucze – wkrętarkami.
Projekt kończy się audytem .oraz stworzeniem planu działań którego wdrożenie konsultacyjnie prowadzi LUQAM do pełnego wdrożenia rozwiązań optymalizacyjnych w życie.
8 godzin analizy, 8 godzin pracy zdalnej na opracowanie finalne standardu zoptymalizowanego przezbrojenia oraz planu działań, 8 godzin na koordynacje i wdrożenie działań.

Potwierdzamy, że realizowana usługa nie dotyczy sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych.


Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Realizacja zaleceń wypracowanych w czasie analizy przyczynia się bezpośrednio do optymalizacji kosztów produkcji i poprawy jej elastyczności.
Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do:
- poprawę elastyczności poprzez możliwość produkcji krótkich serii
- poprawy wskaźników efektywnościowych w obszarze operacyjnym
- poprawa wyników finansowych

W drodze usługi Klient nie nabywa środków trwałych ani autorskich praw majątkowych do stworzonych rozwiązań.

Tym samym Klient otrzymuje możliwości:
- znaczącej poprawy konkurencyjności zarówno w skali Polski jak i międzynarodowej
- wyróżnienie się dla Klientów prowadzących projekty sourcingowe w regionie LCC
- poprawę wyników finansowych
- zwiększenie nakładów na inwestycje
- pośrednio wzrost zatrudnienia
- uzyska twarde dane, na podstawie których kierownictwo może modelować portfolio produktów: wzmocnić produkty zyskowne, wycofać produkty nierentowne,
- zintegrowanie wskaźników zakładu z potrzebami klienta, maksymalizacja wartości dodanej dla odbiorcy,
- zwiększenie płynności finansowej firmy,
- poprawa organizacji pracy w przedsiębiorstwie.


Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Kategorie usługi
Dodane przez
LUQAM Sp z o.o. Sp k

6793087067

Kamieńskiego 47, Kraków 30-644

W zakresie działalności LUQAM są dwie grupy produktów: I – projekty II – szkolenia W zakresie projektów firma koncentruje się na tematyce związanej z optymalizacja procesów, programach...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.