Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie i wdrożenie strategii wzorniczej

Parametry usługi
70000 - 100000

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 5 do 6

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie

Opis usługi
Całość usługi doradczej zakłada opracowanie i wdrożenie projektu wzorniczego nowego produktu dla firmy, stanowiącego innowację produktową i marketingową. Usługa przeznaczona jest dla przedsiębiorstw, które oczekują poprawienia swojej pozycji konkurencyjnej względem innych firm, poprzez wykorzystanie eksperckiej wiedzy z zakresu wzornictwa przemysłowego. Przy czym usługa może dotyczyć zarówno opracowania nowego produktu, jak i modernizacji obecnego, pozwalając tym samym na wykorzystanie w pełni jego potencjału.

Obejmuje następujący zakres działań, wraz modelem fazowym prac projektowych:

Analiza założeń projektowych:
Analiza ekspercka weryfikująca słuszność założeń projektowych względem nowego produktu, będącego wytworem procesu projektowania. Analiza prowadzona jest w obszarze dopasowania produktu do zdefiniowanej przez nabywcę grupy odbiorców, kwerendę dostępnych na rynku rozwiązań konkurencyjnych (wraz z poddaniem ich analizie wzorniczej), analizy obecnego wizerunku firmy i jej produktów (spójności komunikacji marki i innych produktów z założeniami projektu).

Projektowanie User Experience / wstępne prototypowanie: na bazie zweryfikowanych założeń projektowych zostaną zaprojektowane scenariusze użytkowe dla nowych urządzeń/produktów. Jeżeli analizy i badania potwierdzą słuszność przekazanych założeń projektowych, to w ramach tej pracy powstaną wstępne projekty koncepcyjne. Jeżeli nie, scenariusze użytkowe są powtarzane, łącznie z procesem makietowania i wstępnego prototypowania.

Projekt Koncepcyjny: w ramach projektu koncepcyjnego powstaje koncepcja wzornicza dla nowego produktu. Faza koncepcyjna skupia się na założeniach użytkowych, technicznych i stylistycznych. Przedstawiane projekty uwzględniają przybliżone wartości i nie wnikają w szczegółowe rozwiązania technologiczne i techniczne. Etap ten prezentowany jest w postaci wizualizacji produktowej.

Projekt wzorniczy: część projektowa dotyczy szczegółowego dopracowania powstałej w poprzedzającym etapie koncepcji. Proponowane rozwiązania są dopracowywane pod kątem użytkowym, ergonomicznym i stylistycznym. Etap ten jest realizowany w ścisłej kooperacji i równolegle z projektowaniem konstrukcyjnym przeprowadzanym przez dział konstrukcyjny beneficjenta usługi, co zapewnia mu dopasowanie do posiadanego zaplecza technologicznego i późniejszą możliwość efektywnego wdrożenia do produkcji.

Przygotowanie wizualizacji projektowych: część realizacyjna dopełniająca projekt produktu o projekt komunikacji wizualnej. W wyniku prac powstaną materiały pozwalające na umieszczenie produktu we wszystkich materiałach promocyjnych, w tym reklamowych.


Elementy procesu wdrażania strategii wzorniczej w firmie to:
- wdrożenie w przedsiębiorstwie modelu zarządzania designem (design menagement)
- wdrożenie systemowego tworzenia i wdrażania innowacji
- poprawa wizerunku marki
- zmiana modelu biznesowego przedsiębiorstwa.

Efektem usługi jest stworzenie produktu w postaci dedykowanej strategii wzorniczej, zorientowanej na rozwój firmy poprzez innowacje, określającej możliwości przedsiębiorstwa i przyszłościowe kluczowe kierunki działania.

Efektem projektu wzorniczego są również wizualizacje projektów i modele przestrzenne w postaci plików STP, będących podstawą dla działu konstrukcyjnego przedsiębiorstwa do ewentualnego wprowadzenie przez firmę na rynek przemodelowanych produktów lub usług.
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Oferowana usługa opiera się o dostarczenie firmie kompletnej dokumentacji projektu wzorniczego dla nowego produktu oraz wdrożenie strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie. Wdrożenie go do asortymentu beneficjenta wpływa nie tylko na jego kondycję ekonomiczną i poprawę konkurencyjności, ale także na cały szereg dostawców i kooperantów zaangażowanych we wdrożenie, promocję rynkową, wytwarzanie podzespołów, logistykę dla nowego produktu. Projekt prac projektowych sprzyja transferowi wiedzy i technologii, a także tworzeniu powiązań kooperacyjnych i klastrowych.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
MJC SPÓŁKA Z O. O.

8133731095

ul. Krośnieńska 32/2, Rzeszów 35-505

Spółka oferuje lub będzie oferować swoim klientom usługi doradcze w szerokim spektrum. Usługi te to między innymi: 1.Opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw - usługa zaawansowana ...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.