Kompleksowy audyt marketingowy wraz z opracowaniem strategii działań marketingowych

Parametry usługi
84500 - 98500

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 1 do 3

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie

Opis usługi
38% polskich firm z sektora MMŚP nie posiada strony internetowej, 77% nie korzysta z mediów społecznościowych, a 94% na żadnej płaszczyźnie działania nie wdrożyła chmury obliczeniowej. Nie wspominając już o działaniach optymalizacyjnych, czy też automatyzujących różnego rodzaju procesy w firmie (marketingowe, sprzedażowe, informatyczne). W czasach, w których ponad 62% Polaków korzysta ze smartfonów, a jedną z pierwszych czynności po obudzeniu się jest sprawdzenie powiadomień z sieci internetowej, firmy małe, mikro średnie nie tyle mogą, co muszą świadomie tworzyć i monitorować treści marketingowe i sprzedażowe na temat swoich produktów, usług i swojej marki jako firmy, czy też marki osobistej właściciela, menedżera czy pracowników. By robić to świadomie potrzebują kompleksowych usług z zakresu audytu marketingowego oraz propozycji działań, dzięki którym w relatywnie krótkim czasie każda firma będzie nie tyle widoczna we wszystkich kanałach komunikacji (online i offline), ale przede wszystkim zwiększy swoją wiarygodność dla algorytmów wielkich internetowych koncernów (Google, Facebook, Apple, Microsoft), co bezpośrednio przekłada się na wyniki sprzedażowe.

Usługa składa się z dwóch spójnych elementów: audyt marketingowy oraz strategia marketingowa.

Kompleksowy audyt marketingowy będzie obejmował m.in.:
-audyt identyfikacji wizualnej firmy (ocena logotypów i wszystkich elementów wpisujących się w szeroko pojętą identyfikację wizualną przez pryzmat aktualnej wiedzy z zakresu neurobiologii, psychologii (m.in. kolorów, biznesu, marketingu), socjologii i szeroko pojętej inżynierii społecznej - co jest absolutnym wyróżnikiem nie tylko na poziomie regionu, ale przede wszystkim kraju;
-audyt kluczowych materiałów marketingowych przez pryzmat metod, technik i narzędzi copywritingu (kilkadziesiąt narzędzi przez pryzmat, który podjęty zostanie audyt);
-audyt komunikacji marketingowej (jako holistycznego procesu);
-audyt kanałów i narzędzi komunikacji marketingowej i sprzedażowej (online i offline);
-audyt na poziomie brandingu (marki) firmy, jak również na poziomie personal brandingu (marki osobistej) właściciela/właścicieli bądź menedżerów/pracowników firmy.

Szczegółowa strategia marketingowa obejmować będzie m.in.:
-wnioski z audytu marketingowego;
-propozycję kompleksowej identyfikacji wizualnej firmy (przez logotypy, księgę identyfikacji wizualnej, materiały promocyjne, po projekty kluczowych treści internetowych) na podstawie branży, oferowanych produktów, skojarzeń psychologicznych i neurobiologicznych i innych;
-propozycję wykorzystania narzędzi automatyzacji i optymalizacji różnego rodzaju procesów kluczowych dla intensyfikacji marketingu i sprzedaży, takie jak na przykład monitoring Internetu i mediów społecznościowych, monitoring ofert, systemy budowania relacji z klientami (CRM, eCRM), marketing automation, SEM automation itp.;
-propozycję najbardziej efektywnych i za razem najmniej kosztownych działań marketingowych firmy (zarówno online, jak i offline);
-propozycję działań wizerunkowych (na poziomie marki firmy, jak i marki osobistej).

Wszystkie wymienione elementy wskazane będą wraz z potencjalnymi kosztami, kamieniami milowymi, rekomendacjami i checklist’ami.

Usługa miała charakter rozwojowy, ponieważ: skierowana jest do właścicieli/zarządzających organizacją; polegała na audycie marketingowym i opracowaniu strategii działań marketingowych; wpisuje się bezpośrednio w definicję usługi rozwojowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz nigdy nie była zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych.

Usługa nie polegała na sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych oraz sprzedaży środków trwałych.
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Dzięki wyświadczonej usłudze firmy nie tylko staną się bardziej rozpoznawalne na arenie regionalnej, ale przede wszystkim krajowej i międzynarodowej (dzięki na przykład propozycjom działań w sieci internetowej), co z kolei bezpośrednio przyczyni się do intensyfikacji sprzedaży, a tym samym większej rozpoznawalności województwa jako najlepszego miejsca do prowadzenia biznesu. Co więcej, usługa zwiększy świadomość, szczególnie firm mikro i małych, w zakresie możliwości optymalizacji różnego rodzaju procesów w firmie, optymalizacji nie koniecznie kosztochłonnych, a to z kolei może przyczynić się do popularyzacji usługi, co doprowadzi do lawiny obecności podkarpackich firm w sieci internetowej i mediach społecznościowych.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
Horyzont Agencja Reklamowa Slawomir Popek

8131041506

Lwowska 173, Rzeszów 35-032

Agencja Reklamowa HORYZONT powstała w 2006 roku. Jej działalność bazuje na głównych sektorach marketingu, poprzez wspomaganie funkcjonowania firm oraz instytucji. Agencja kompleksowo realizuje projekt...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.