Analiza opłacalności inwestycyjnej planowanych projektów

Parametry usługi
9600 - 19200

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 1 do 2

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie

Opis usługi
Usługa polega na opracowaniu i wdrożeniu usprawnień w firmie w zakresie analizy opłacalności planowanych projektów inwestycyjnych pozwalających na rozwój działalności biznesowej przedsiębiorstwa, w tym usprawnienie procesów działania przedsiębiorstwa, realizację strategii inwestycyjnej oraz częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności gospodarczej w związku z realizacją projektu inwestycyjnego.

Analiza opłacalności inwestycyjnej planowanych projektów obejmuje:

•analizę strategiczną projektu (analiza otoczenia konkurencyjnego pod względem możliwości realizacji projektów inwestycyjnych, analiza „pięciu sił” M.E. Portera przedsiębiorstwa, analiza grup strategicznych w sektorze, punktowa ocena atrakcyjności sektora w kontekście realizacji projektów inwestycyjnych, analiza cyklu życia produktów oferowanych przez firmę oraz technologii w kontekście realizacji projektów inwestycyjnych)
•analizę finansową inwestycji (założenia do planowanych projektów inwestycyjnych wynikające z przeprowadzonej analizy strategicznej, prognoza przychodów i kosztów projektu, analiza finansowa rozwiązań alternatywnych, projekcja podstawowych sprawozdań finansowych na potrzeby analizy opłacalności inwestycji)
•przygotowanie i ocenę przepływów dla przedsiębiorstwa i przedsięwzięcia inwestycyjnego (przygotowanie przepływów finansowych dla przedsiębiorstwa oraz projektu inwestycyjnego prezentujących rzeczywisty obraz przepływów gotówkowych na etapie realizacji inwestycji);
•analizę wrażliwości i ocenę ryzyka dla projektu (analiza wrażliwości projektu na wzrost lub spadek zidentyfikowanych zmiennych krytycznych, analiza i ocena ryzyk, analiza scenariuszu oraz korekta stopy dyskontowej o premię za ryzyko)
•analizę utraty wartości projektu w czasie (analiza możliwych stóp dyskontowych w zależności od sposobu finansowania inwestycji)
•statyczne i dynamiczne metody oceny projektów inwestycyjnych (okres zwrotu, prosta stopa zwrotu, NPV, IRR, MIRR, B/C)
Ostatnim elementem usługi jest przedstawienie członkom kadry zarządzającej przedsiębiorstwa efektów przeprowadzonej analizy opłacalności projektów inwestycyjnych oraz bezpośrednie wdrożenie przeprowadzonych analiz poprzez wybór projektów do realizacji w firmie.
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Usługa skierowana jest do właścicieli lub kadry zarządzającej przedsiębiorstwa poszukujących możliwości wdrożenia usprawnień w firmie w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych pozwalających na rozwój działalności biznesowej przedsiębiorstwa, w tym usprawnień procesów działania przedsiębiorstwa, realizację strategii inwestycyjnej oraz częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności gospodarczej.
Zaplanowanie efektywnego przedsięwzięcia, skalkulowanie ryzyka projektu, zaprognozowanie przepływów pieniężnych z inwestycji przyczyni się do rozwoju i zwiększenia wartości rynkowej przedsiębiorstwa oraz rozwoju działalności biznesowej przedsiębiorstwa.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
MJC SPÓŁKA Z O. O.

8133731095

ul. Krośnieńska 32/2, Rzeszów 35-505

Spółka oferuje lub będzie oferować swoim klientom usługi doradcze w szerokim spektrum. Usługi te to między innymi: 1.Opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw - usługa zaawansowana ...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.