Opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw

Parametry usługi
8800 - 16800

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 1 do 3

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie

Opis usługi
Usługi firmy w tym obszarze obejmują doradztwo zmierzające do nakreślenia wizji rozwoju przedsiębiorstwa. Usługa polega na opracowaniu i wdrożeniu usprawnień w firmie w zakresie opracowania i wdrożenia strategii rozwoju przedsiębiorstwa pozwalającej na rozwój działalności biznesowej przedsiębiorstwa, w tym usprawnienie procesów działania przedsiębiorstwa, realizację strategii krótko i długookresowej oraz częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności gospodarczej w związku z realizacją zidentyfikowanych celów strategicznych.
Zakres prac obejmuje dwie cześć:
Część 1 - analityczna:
- analizę stanu przedsiębiorstwa z uwzględnieniem metod analizy strategicznej (w tym: analiza stanów otoczenia, analiza strukturalna bilansu, macierz BCG, analiza 5 sił Portera)
- analizę rynku na jakim działa przedsiębiorstwo,
- analizę posiadanego zaplecza technicznego, ludzkiego, finansowego,
- analizę SWOT i charakterystykę krytycznych czynników sukcesu.
Część 2 - strategiczna:
- określenie długofalowych celów rozwojowych,
- określenie stopnia rozwoju produktów i możliwości wprowadzenia innowacji,
- dobór źródeł finansowania niezbędnych zidentyfikowanych inwestycji
- wdrożenie opracowanej strategii rozwoju w przedsiębiorstwie.

W procesie tworzenia strategii rozwoju definiowane będą optymalne sposoby wykorzystania zasobów firmy w celu osiągnięcia jak najlepszej pozycji rynkowej. Dobra strategia nie tylko definiuje sposoby działania w odniesieniu do klientów i konkurentów, ale także wyznacza ramy kształtowania struktury wewnętrznej i kultury organizacyjnej. Dlatego nasi konsultanci przykładają bardzo dużą wagę do wdrożenia opracowanej strategii wewnątrz przedsiębiorstwa unikając rozwiązań trudnych do wprowadzenia w danej organizacji. Zakres usługi jest każdorazowo uzależniony od potrzeb klienta, rynku i branży w jakiej działa oraz stopnia rozwoju przedsiębiorstwa.
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Spójna strategia rozwoju firmy pozwoli na:

•wypracowanie trwałych przewag konkurencyjnych i tym samym wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa;
•koncentrację podejmowanych działań na najbardziej dochodowych obszarach działalności;
•uniknięcie kosztownych pomyłek mogących zagrozić istnieniu firmy;
•ochronę przed negatywnymi skutkami zmieniających się trendów rynkowych;
•skuteczne motywowanie managerów i pracowników do działania;
•zwiększenie atrakcyjności podmiotu dla potencjalnych inwestorów.
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
MJC SPÓŁKA Z O. O.

8133731095

ul. Krośnieńska 32/2, Rzeszów 35-505

Spółka oferuje lub będzie oferować swoim klientom usługi doradcze w szerokim spektrum. Usługi te to między innymi: 1.Opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw - usługa zaawansowana ...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.