Audyt infrastruktury IT

Parametry usługi
9600 - 57600

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 1 do 3

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie

Opis usługi
Audyt infrastruktury IT

Powyższa usługa polega na przeprowadzeniu działań mających na celu weryfikację środowiska informatycznego w przedsiębiorstwie. Jest to usługa konsultingowa i nie dotyczy sprzedaży środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych dla MŚP.

W ramach audytu Sagitum Sp. z o.o., przeprowadzi kompleksowy przegląd infrastruktury informatycznej w organizacji. Pozwoli to uzyskać klientowi pełną i rzetelną informację o stanie posiadanej infrastruktury IT, a w szczególności o bezpieczeństwie przechowywanych danych, legalności oprogramowania, stopniu zabezpieczeń.

Zakres przeprowadzanego audytu składa się z:

Etap opracowania:

1. Analizy architektury sieci: zabezpieczanie dostępu do sieci od strony LAN/WAN, ograniczenie dostępu z zewnątrz tylko do usług, które są wymagane (np. www, poczta, ftp),zabezpieczenie urządzeń sieciowych ( switche, routery), weryfikacja złożoności haseł dostępowych oraz fizyczne zabezpieczanie przed nieautoryzowanym dostępem, odseparowanie od siebie sieci w poszczególnych działach w firmie poprzez VLAN, weryfikacja zdalnego dostępu do zasobów firmy przez pracowników oraz weryfikacja posiadania schematu sieci

2. Analizy systemu backupowego: harmonogram wykonywania kopii bezpieczeństwa, fizyczne zabezpieczenie nośników na których backup jest trzymany, weryfikacja zasobów objętych backupem, weryfikacja poprawności wykonywania backupu poprzez testowe odzyskanie, weryfikacja posiadania procedury wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz procedury odzyskiwania środowiska w przypadku awarii

3.Analizy zabezpieczenia antywirusowego serwerów oraz stacji roboczych

4.Analizy środowiska serwerowego:
- serwerownia: analiza kontroli dostępu do serwerowni, wyposażenie (szafa rackowa, klimatyzacja, czujniki temperatury etc.),
- awaryjne zasilanie serwerów oraz zautomatyzowanie sposobu zarządzania serwerami w przypadku przerwy w dostawie prądu
- legalność posiadanego oprogramowania
- zabezpieczenie sprzętowe przed wystąpieniem awarii
- analiza poprawności konfiguracji usług jakie pełnią serwery

5. Analizy stacji roboczych:
- weryfikacja legalności oprogramowania
- weryfikacja uprawnień jakie użytkownik posiada na stacji
- łatwość dostępu do stacji przez osoby nieuprawnione (logowanie, złożoność i ważność haseł)

Ze względu na to, iż każde przedsiębiorstwo posiada inną politykę w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania infrastrukturą IT etc. działania będą bezpośrednio dopasowywane do danego klienta.
Audyt infrastruktury IT jest usługą szytą na miarę – jednak traktowany jest jako całość, bez możliwości zakupu części usługi.

Etap wdrożenia:

Wypadkową przedmiotowego audytu jest szczegółowy i rozbudowany raport zawierający opis zastanego stanu infrastruktury oraz szczegółowe zalecenia i rekomendacje, których wdrożenie przyczyni się do znaczącej poprawy bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.
W ramach wdrożenia usługi Sagitum oferuje wsparcie eksperckie i nadzór przy wdrażaniu usprawnień.
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
W chwili obecnej znaczna część przedsiębiorstw z sektora MŚP nie ma świadomości co do skutków i zagrożeń wynikających z zaniedbania posiadanej infrastruktury IT. Ponadto bardzo duża część właścicieli poszczególnych firm nie posiada wykwalifikowanej kadry, która w rzetelny i fachowy sposób potrafiłaby zinwentaryzować środowisko informatyczne w przedsiębiorstwie. Oba scenariusze w znacznej części przypadków kończą się większymi bądź mniejszymi awariami czy to sprzętu czy systemów, co w najlepszym przypadku przekłada się na straty finansowe firmy. Jednakże poza stratami finansowymi mogą pojawić się poważniejsze problemy jakimi są m.in. bezpowrotna utrata danych czy też czasowe zatrzymanie działalności firmy.

W związku z powyższym, przeprowadzenie audytu infrastruktury IT i wdrożenie rekomendacji z niego wynikających jest niezwykle korzystnym rozwiązaniem skierowanym dla wszystkich podmiotów działających na rynku.

Głównymi korzyściami jakie uzyskają podmioty sektora MŚP, dzięki wdrożeniu usługi audytu infrastruktury IT to:
- zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie posiadanego środowiska IT
- zabezpieczenie przed awariami, które mogą przyczynić się do paraliżu firmy
- zabezpieczenie danych
- dostosowanie się do wymogów związanych z odpowiednim przetwarzaniem danych osobowych
- optymalizacja działania urządzeń/ systemów, co za tym idzie usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstw

Dodatkową wartością dodaną dla korzystających z oferowanej usługi, będzie również zwiększenie świadomości w zakresie infrastruktury IT i bezpieczeństwa z nią związanego.

Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
SAGITUM Spółka Akcyjna

8133733993

Ul. Jana Twardowskiego 9, Rzeszów 35-302

Sagitum to marka na mapie firm z obszaru informatyki i konsultingu biznesowo-technologicznego. Spółka powstała na bazie wieloletniego doświadczenia założycieli i kadry specjalistów, aby dostarczać inn...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.