Strategia sprzedaży i budowy kanałów dystrybucji na rynku zagranicznym

Parametry usługi
40000 - 95000

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 1 do 2

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie
(max. 100 tys. zł)

Opis usługi
Usługa specjalistyczna – dopasowana do potrzeb zleceniodawcy: do jego zasięgu oddziaływania (liczby wybranych zagranicznych rynków (Niemcy, Austria lub Szwajcaria), na którym firma chce świadczyć usługi/sprzedawać produkty), typu kontrahentów (w zależności od segmentacji grupy odbiorców). Do każdej firmy stosowane jest indywidualne podejście, a spotkania konsultacyjne pomagają zaprojektować usługę szytą na miarę potrzeb klienta.

Usługa polega na:
- Określeniu rynku i segmentacji grup docelowych istotnych dla klienta w związku z internacjonalizacją produktów i usług.
- Przygotowaniu analizy potencjalnych konkurentów i ich sposobów dystrybucji, sprzedaży wraz z określeniem sugerowanych cen.
- Opracowaniu bazy zawierającej listę potencjalnych kontrahentów, należących do wybranego przez Klienta segmentu rynku. Baza oprócz kontaktów teleadresowych zawiera kluczowe informacje dotyczące profilu działalności podmiotów i oferowanych przez nich usług, produktów. Zamieszczone w bazie podmioty są weryfikowane pod względem wiarygodności (weryfikacja dokumentów rejestrowych, licencji, pozwoleń, płatność VAT) oraz kondycji finansowej (firma oferuje dostęp do profesjonalnych, płatnych baz).
- Selekcji kluczowych partnerów, z którymi są nawiązywane bezpośrednie relacje (telefony, spotkania z przedstawicielami firm zagranicznych) podczas których omawiane są wymagania, warunki, które pozwolą polskiemu przedsiębiorcy, rozpocząć sprzedaż na wybranym rynku zagranicznym,
- Przygotowanie strategii na podstawie zebranych wiadomości, nawiązanych kontaktów (wdrożenie usprawnień).

Czas realizacji zadań (usługa dla dwóch rynków):
- określenie rynku i segmentacji grup docelowych istotnych dla klienta, analiza potencjalnych konkurentów i ich sposobów dystrybucji, sprzedaży wraz z określeniem sugerowanych cen: 50 godzin
- poszukiwanie potencjalnych partnerów biznesowych, przygotowanie bazy: 40 godzin,
- dokonanie selekcji, weryfikacji wiarygodności, reputacji oraz kondycji finansowej: 60 godzin
- nawiązanie kontaktu z potencjalnymi partnerami, analiza i rozeznanie wymagań warunkujących rozpoczęcie współpracy: 70 godzin
- przygotowanie strategii na podstawie zebranych wiadomości i nawiązanych kontaktów z firmami zagranicznymi: 20 godzin


Wartość dodana usługi dla sektora MŚP

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP z woj. podkarpackiego będą miały możliwość zapoznać się z wymaganiami klientów i kontrahentów rynków zagranicznych, rozszerzyć zakres terytorialny świadczonych usług o rynki niemieckojęzyczne. Pozyskanie nowych partnerów biznesowych z Niemiec, Austrii, Szwajcarii przełoży się bezpośrednio na wzrost obrotów firm, nowe możliwości handlowe, a także wzrost konkurencyjności na polskim rynku (podniesienie renomy przedsiębiorstwa, które działa nie tylko lokalnie, krajowo, ale na poziomie europejskim, zapoznanie się wymaganiami i standardami klientów i kontrahentów zagranicznych).

Wsparcie w postaci kompleksowego doradztwa ze strony ekspertów GPB GROUP ułatwi firmie wejście na rynki zachodnie, głównie przez nawiązywanie bezpośrednich kontaktów i badanie potrzeb w terenie, a nie jedynie w oparciu o przewidywania i dane zastane (raporty branżowe, specjalistyczne artykuły). Usługi wpłyną za zwiększenie aktywności gospodarczej podkarpackich MŚP na rynkach międzynarodowych. W długoplanowej perspektywie przełoży się to na wzrost zatrudnienia (zatrudnienie osób obsługujących zagraniczne rynki). Uzyskana w wyniku doradztwa wiedza o przyszłym kliencie pozwoli na zmniejszenie ryzyka transakcji zagranicznych. Zredukowane zostanie ryzyko nieudanych przedsięwzięć (wszyscy partnerzy zostaną zweryfikowani, potwierdzona będzie ich wierzytelność, dzięki udziału w doradztwie native speakerów wyeliminowane zostaną błędy w komunikacji lub wynikające z braku wiedzy o specyfice danego rynku i odbiorców).
W wyniku doradztwa firmy będą mogły zmienić swój model biznesowy, aby uzyskać większą przewagę rynkową na tle konkurencji. Będą mogły dopasować swoją ofertę do oczekiwań i wymogów rynków zagranicznych co pozwoli w szybszy sposób na związanie pierwszych kontaktów biznesowych.Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Dodane przez
GERMAN POLAND BRIDGE GROUP SP Z O O

5170367653

Jabłońskiego 14, Rzeszów 35-068

Spółka German Poland Bridge Group (GPB GROUP) od 2014 roku świadczy usługi doradcze dla firm, pragnących rozszerzyć swoją działalność na zagraniczne rynki. Celem podejmowanych działań jest...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.