Usługa doradcza w zakresie opracowania i wdrożenia projektu techniczno-funkcjonalnego aplikacji/oprogramowania ukierunkowana na wdrożenie rozwiązań IT optymalizujących relacje typu B2B

Parametry usługi
45000 - 75000

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 2 do 4

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie

Opis usługi
Usługa zakłada opracowanie szczegółowego projektu techniczno – funkcjonalnego aplikacji/oprogramowania ukierunkowanego na wdrożenie rozwiązań IT optymalizujących relacje typu B2B, a następnie jego wdrożenie. W rezultacie realizacji usługi zostanie przygotowany dokument zawierający wszystkie wskazane poniżej lub wybrane aspekty (w zależności od specyfiki zlecenia):

1.Charakterystyka działalności Zleceniobiorcy (zakres, branża, rodzaj działalności, zidentyfikowane potrzeby i cele).
2.Projekt techniczno – funkcjonalny:

oIdentyfikacja i opis obecnie istniejących procesów;
oIdentyfikacja i opis procesów, które mają zostać poddane reinżynierii;
oIdentyfikacja elementów systemu;
oTechnologie możliwe do zastosowania;
oArchitektura systemu;
oProjekt modelu wymiany danych z systemami zewnętrznymi;
oStworzenie logiki powiązań pomiędzy poszczególnymi modułami i funkcjami systemu oraz przepływu danych;
oOpis funkcjonalności systemu;
oAnaliza śladów pozostawianych przez użytkowników w systemie;
oWielowymiarowa analiza uzyskanych do tej pory danych;
oZaprojektowanie nowych autonomicznych algorytmów dla procesów obsługi klienta;
oOpracowanie algorytmów kontrolujących kompletność danych;
oBudowa klas danych i ich atrybuty;
oAnaliza struktur danych przechowywanych na potrzeby systemu;
oSpecyfikacja wymagań;

W ramach części wdrożeniowej przewidziane jest opracowanie Szczegółowego Planu Wdrożenia Rezultatów usługi dotyczącego:

oProcesu instalacji oprogramowania,
oRekonfiguracji/rozbudowy istniejącej infrastruktury sprzętowo-programowej,
oUruchomienia i testowania wdrażanego oprogramowania

Wskazany Szczegółowy Plan Wdrożenia Rezultatów Usługi zawierał będzie rekomendacje techniczne, opracowany budżet, harmonogram, opis ryzyk wdrożenia.

Usługa ta nie polega na sprzedaży środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych.

Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Główną wartością dodaną dla firm z sektora MSP, które zdecydują się skorzystać z naszej usługi będzie możliwość uzyskania zindywidualizowanego projektu techniczno – funkcjonalnego zawierającego opis dedykowanego rozwiązania przygotowanego zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa, jego specyfiką oraz celami, które zamierza osiągnąć. Opracowany system będzie zawierał jedynie elementy niezbędne, co pozwoli uniknąć sytuacji, w której nabywane rozwiązanie IT posiada szereg funkcjonalności, które w rzeczywistości nigdy nie są zostaną wykorzystane, a samo korzystanie z wdrożonej aplikacji staje się uciążliwe. Klient uzyska zatem dokumentację „uszytego na miarę” rozwiązania IT odpowiadające faktycznym potrzebom zgłaszanym przez dane przedsiębiorstwo.

Poprzez zaoferowanie nowej usługi mamy szansę zmniejszyć ilość przypadków wdrażania przez podkarpackie przedsiębiorstwa rozwiązań nieefektywnych, które nie przyczyniają się do ich rozwoju. Ponadto oferowana przez nas usługa opracowania dedykowanego rozwiązania zawierała będzie w stosunku do innych oferowanych na rynku podobnych usług znacznie szerszy zakres. Przeprowadzona analiza będzie bardziej wnikliwa i zorientowana na optymalne zaspokojenie potrzeb Zleceniodawcy, nie zaś na podniesienie sprzedaży konkretnych gotowych produktów, które tylko jedynie częściowo są klientom potrzebne. Należy także wskazać, iż sama usługa będzie wykonywana przez specjalistów mających nie tylko doświadczenie biznesowe, ale także naukowe. Łącząc aspekt przedsiębiorczości z światem nauki możliwe jest nadanie nowego spojrzenia planowanemu do wdrożenia rozwiązaniu IT wraz z zastosowaniem rozwiązań innowacyjnych, które nie są stosowane jeszcze w danej branży.

W rezultacie świadczenia opisanej usługi na wysokim poziomie wraz z optymalnym dostosowaniem do potrzeb przedsiębiorstw z sektora MSP reprezentujących różne branże będziemy w sposób pozytywny oddziaływać na ich rozwój i konkurencyjność. Wdrożenie nowych rozwiązań z dziedziny IT zwiększy ich zdolno
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Kategorie usługi
Dodane przez
DECYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

5272691156

UL. MIESZKA I 48 /50, Rzeszów 35-303

Decylion Sp. z o.o. powstała w 2013 roku jako spółka celowa powołana do realizacji innowacyjnych pomysłów dotyczących usług o charakterze elektronicznym. W tym zakresie stworzono nowatorską e-usługę p...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.