Audyt przedwdrożeniowy w zakresie potrzeb/technologii/zaplecza/środków technicznych/rozwiązań software, środowiska instalacyjnego związany z uruchomieniem nowego rozwiązania IT w przedsiębiorstwie

Parametry usługi
30000 - 66000

Cena netto (zł)

+ 23% VAT

od 1 do 3

Czas realizacji

(miesiące)

-

Rating

75%

Dofinansowanie

Opis usługi
Usługa ma na celu przeprowadzenie dogłębnej analizy w zakresie potrzeb Zleceniodawcy ukierunkowanych na wdrożenie nowego rozwiązania IT w przedsiębiorstwie. Obejmie ona z jednej strony identyfikację technologii/zaplecza/środków technicznych/rozwiązań software, środowiska instalacyjnego, z drugiej zaś wskazanie konkretnego rozwiązania (w przypadku istnienia na rynku gotowych produktów możliwych do zastosowania) lub zaproponowanie rozwiązania dedykowanego poprzez wskazanie ich indywidualnych cech, rodzaju oraz funkcjonalności, wymaganego do pozyskania sprzętu. W rezultacie realizacji usługi zostanie przygotowany raport analizy przedwdrożeniowej zawierający następujące elementy:

1.Charakterystyka działalności Zleceniobiorcy (zakres, branża, rodzaj działalności, zidentyfikowane problemy i wąskie gardła, planowane cele do osiągnięcia).
2.Identyfikacja poziomu informatyzacji przedsiębiorstwa (poziom wykorzystywania narzędzi IT, analiza używanych technologii, przegląd zaplecza, środków technicznych oraz rozwiązań software aktualnie wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo)
3.Możliwe do zastosowania rozwiązania w aspekcie istniejących potrzeb, zaplecza oraz celów.
4.Rekomendacja optymalnego rozwiązania wraz ze wskazaniem rozwiązania gotowego lub dedykowanego (określenie rodzaju cech i funkcjonalności).
5.Wskazanie budżetu oraz optymalnego harmonogramu wdrożenia.

W ramach usługi przewidziane jest opracowanie szczegółowego planu wdrożenia rezultatów usługi dotyczącego:

1.Konfiguracji nowego i/lub rekonfiguracji istniejącego zaplecza sprzętowego i programowego, stanowiącego podstawę uruchomienia nowego rozwiązania
2.Instalacji i integracji nowego rozwiązania z istniejącymi zasobami zleceniodawcy
3.Opracowania i wdrożenia narzędzi z obszaru glue-logic, umożliwiającego przepływ danych w obszarze integrowanych systemów (w zależności od rodzaju wdrożenia)

Wskazany Szczegółowy Plan Wdrożenia Rezultatów Usługi zawierał będzie rekomendacje techniczne, opracowany budżet, harmonogram, opis ryzyk wdrożenia.

Proponowana usługa nie polega na sprzedaży środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych.
Wartość dodana usługi dla sektora MŚP
Główną wartością dodaną dla firm z sektora MSP, które zdecydują się skorzystać z naszej usługi będzie możliwość uzyskania rzetelnej analizy w zakresie optymalnych do wdrożenia rozwiązań IT odpowiadających w stopniu najwyższym zapotrzebowaniu Zleceniodawcy i pozwalającym na rozwój w obszarach, które obrał jako strategiczne. Aktualnie najczęściej zbliżone analizy (co do zasady znacznie węższe) są oferowane przez przedsiębiorstwa zajmujące się na co dzień sprzedażą produktów IT stworzonych przez siebie lub których są dystrybutorami. W ten sposób wykonywane analizy/audyty o charakterze przedwdrożeniowym są wysoce subiektywne i odnoszą się właśnie do produktu oferowanego przez firmę wykonującą audyt. Tym samym wielokrotnie zdarza się, że Zleceniodawca nie posiadając odpowiedniej wiedzy w zakresie IT decyduje się na wdrożenie drogiego rozwiązania, które nie do końca zaspokaja jego potrzeby, spełnia je tylko częściowo lub tylko pozornie im odpowiada. W rezultacie wielokrotnie znaczna inwestycja w rozwiązania IT okazuje się niewspółmierna do uzyskanych rezultatów, co wymusza wdrożenie kolejnych rozwiązań jednocześnie skutecznie zniechęcając kolejne przedsiębiorstwa do rozwoju w obszarze IT, informatyzacji i wprowadzaniu ulepszeń zwiększających jakość obsługi klienta oraz automatyzację procesów biznesowych powodując obniżenie ich konkurencyjności.

Poprzez zaoferowanie nowej usługi mamy szansę zmniejszyć ilość przypadków wdrażania przez podkarpackie przedsiębiorstwa rozwiązań nieefektywnych, które nie przyczyniają się do ich rozwoju. Ponadto oferowany przez nas audyt zawierał będzie w stosunku do innych oferowanych na rynku podobnych usług znacznie szerszy zakres. Przeprowadzona analiza będzie bardziej wnikliwa i zorientowana na optymalne zaspokojenie potrzeb Zleceniodawcy, nie zaś na podniesienie sprzedaży produktów własnych. Należy także wskazać, iż sama usługa będzie wykonywana przez specjalistów mających nie tylko doświadczenie biznesowe, ale także naukowe. Łącząc aspekt
Aby skorzystać z tej usługi musisz się zalogować. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta możesz je założyć klikając tutaj.
Kategorie usługi
Dodane przez
DECYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

5272691156

UL. MIESZKA I 48 /50, Rzeszów 35-303

Decylion Sp. z o.o. powstała w 2013 roku jako spółka celowa powołana do realizacji innowacyjnych pomysłów dotyczących usług o charakterze elektronicznym. W tym zakresie stworzono nowatorską e-usługę p...

Wizytówka

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.