Cerbex Sp. z o.o.

Opis

CERBEX Sp. z o.o. prowadzi działalność w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych i technicznej ochrony mienia. Zakres działalności obejmuje pełną gamę usług w branży systemów ochrony przeciwpożarowej i technicznej ochrony mienia od fazy projektowania po wykonawstwo i serwis. Firma specjalizuje się w projektowaniu wykonawstwie i konserwacji urządzeń sygnalizacji pożaru, instalacjach gaśniczych, instalacjach teletechnicznych w zakładach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach handlowych i zabytkowych.
„CERBEX” z o.o. oferuje usługi w zakresie ekspertyz pożarowo technicznych, projektowania, wykonawstwa, oraz serwisu i konserwacji: systemów wczesnego wykrywania pożaru , instalacji automatycznego gaszenia gazem obojętnym, wodnych i pianowych , dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO , systemów oddymiania mechanicznego i grawitacyjnego , instalacji sygnalizacji włamania i napadu , systemów telewizji przemysłowej CCTV, instalacji kontroli dostępu , instalacji okablowania strukturalnego.

Firma CERBEX, wychodząc na przeciw potrzebom rynku i wymogom prawnym, w roku 2012 rozpoczęła produkcję certyfikowanych urządzeń ochrony pożarowej. Jesteśmy producentem central CX1201 i systemów zasilania urządzeń przeciwpożarowych CX1604 stosowanych w systemach mechanicznej wentylacji pożarowej i instalacji gaśniczych.

Firma dysponuje własnym Rzeczoznawcą ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i oferuje usługi w zakresie:
a) doradztwa i konsultacji w zakresie przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
b) opracowywania ekspertyz i opinii technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
c) uzgadnianie dokumentacji projektowych,
d) sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
e) opracowywanie scenariuszy rozwoju pożaru,
f) uzyskiwanie odstępstw od przepisów budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
g) opracowanie operatów przeciwpożarowych, o którym mowa w art. 42 ust. 4b, pkt 1 Ustawy o odpadach.

Dostępne usługi
Dane firmy

6842364444

13 4368399

lp.xebrec@aksworeigam.b

ul. Lwowska 14, Krosno 38-400

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z regulaminem.